Quản trị nhân sự - Bùi Hoàng Lợi

Tài liệu Quản trị nhân sự nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về: tổng quát Quản trị nhân sự, hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn nhân viên, phát triển tài nguyên nhân sự, giao tế nhân sự. Tài liệu này phục vụ cho các bạn thuộc chuyên ngành Kinh tế.