Quản trị rủi ro trong kinh doanh

Cuốn sách Quản trị rủi ro trong kinh doanh được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những quan điểm xử lý rủi ro cũng như biện pháp hạn chế tổn thất trong một số tình huống kinh doanh (ngoài biên pháp bảo hiểm) như: rủi ro từ những tác dộng của môi trường vĩ mô, rủi ro trong giao dịch kinh doanh, trong thanh toán, rủi ro về hối đoái và những rủi ro về tài chính - tín dụng,... Hy vọng đây là một tài liệu học tập thích hợp cho sinh viên kinh tế thuộc các chuyên ngành thương mại và quản trị kinh doanh học tập và nghiên cứu.