Thiết kế và đánh giá thuật toán

Thuật ngữ thuật toán (Algorithm ) là từ viết tắt của tên một nhà toán học ở thế kỷ IX : Abu Ja’fa Mohammed ibn Musa al-Khowarizmi . Đầu tiên, thuật toán được hiểu như là các quy tắc thực hiện các phép toán số học với các con số được viết trong hệ thập phân. Cùng với sự phát triên của máy tính , khái niệm thuật toán được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Một định nghĩa hình thức về thuật toán được nhà toán học người Anh là Alanh Turing đưa ra vào năm 1936 thông qua máy Turing. Có thể nói lý thuyết thuật toán được hình thành từ đó.