Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x

Plugin trong joomla là một loại thành phần mở rộng, nó thực hiện một hay nhiều nhiệm vụ khi có sự kiện nào đó xuất hiện và tác động đến nó. Khi một sự kiện đặc biệt xảy ra, các Plugin được kích hoạt sẽ thực thi theo thứ tự. Việc này giúp người dùng có thể bổ sung thêm các chức năng cho Joomla. Quản lý Plugin trong Joomla! 1.5: Trong phần quản lý Plugin (Plugin Manager), nhấn vào tên của chúng hoặc đánh dấu vào ô chọn và nhấn nút Edit nằm trên thanh công cụ (Toolbar) để thiết lập các thông số cho Plugin. Thông thường mỗi Plugin sẽ có thêm vài thông số của riêng nó tuy nhiên cũng có Plugin có thể không có thông số nào. Details: Đây là phần thiết lập các thông số cơ bản mà Plugin nào cũng giống nhau.

Collection by