Thực hành UNIX/Linux - phần 2

Bộ công cụ phát triển ứng dụng GNU
GNU Compiler Collection (GCC)
Thư viện các hàm tiện ích: libc, libstdc++, … Các trình biên dịch gcc, g++, gcj, gas, … Trình khử lỗi gdb Trình tiện ích khác trong binutils như nm, strip, ar, objdump, ranlib (dùng lệnh info binutils để xem thêm) Tiện ích: gmake …