Tiểu luận "Cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ và tác động đến kinh tế thế giới"

Cuộc khủng hoảng lần này không phải là quá bất ngờ với giới tài chính Mỹ nói riêng và
thế giới nói chung. Nó là kết quả của một chuỗi những rủi ro liên tiếp mà chính các tổ
chức tài chính, ngân hàng ở Mỹ tạo ra cho chính mình.
Có thể tóm lại một số nguyên nhân chính, mà thực chất là hệ quả của nhau – đã dẫn đến
cuộc khủng hoảng tất yếu này ở Mỹ.