Tiểu luận : PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TỐC ĐỘ CAO T24

Trong nền kinh tế toàn cầu hoá, hệ thống ngân hàng giữ vai trò rất quan trọng, là một trong những kênh huy động và điều hoà nguồn vốn cho nền kinh tế. Sự tăng trưởng và phát triển của hệ thống này có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến sự tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt nhiều lĩnh vực kinh doanh mới phụ thuộc nhiều vào ngành ngân hàng như Thương mại điện tử, Chứng khoán, Viễn thông..v..v.
Trong thực tế sự lớn mạnh không ngừng kéo theo thách thức cạnh tranh ngày càng tăng cao của hệ thống ngân hàng.