Tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo trong điện toán đám mây

Đề tài Phương pháp luận sáng tạo trong điện toán đám mây trình bày 40 nguyên lý sáng tạo cơ bản, nguyên tắc sáng tạo trong điện toán đám mây, giới thiệu về điện toán đám mây, ứng dụng nguyên tắc sáng tạo trong điện toán đám mây.