Tìm hiểu về WebMatrix

Trong loạt bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu một số bước cơ bản để xây dựng ứng dụng web đơn giản sử dụng WebMatrix, CSS, HTML, HTML5, ASP.NET, SQL, Database... Tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng 1 ứng dụng web cơ bản để quản lý danh sách những bộ phim ưa thích của bạn, bao gồm công đoạn tạo cơ sở dữ liệu, tạo và phân quyền cho các tài khoản, chỉnh sửa và xóa database... thuật ngữ CRUD – Create, Retrieve, Update, Delete chứa đựng đầy đủ các tiến trình trên, và trong phần sau, chúng ta sẽ bắt đầu ứng dụng với WebMatrix.