Tuyển tập Thành ngữ Tục ngữ Ca dao Việt - Anh thông dụng

Hiện nay, trong mảng nghiên cứu, biên soạn thành ngữ, tục ngữ tiếng anh mới chỉ có các sách Anh - Việt là tương đối phong phú, còn hầu như chưa có cuốn Việt - Anh nào là đầy đủ và có độ chính xác cao. Trong khi đó, một cuốn thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt - Anh là rất cần thiết. Nó làm cho người dùng tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức mỗi khi muốn tìm một thành ngữ hay tục ngữ tương đương trong tiếng anh.