• Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 – ĐH CNTT&TT

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 – ĐH CNTT&TT

  Phần 2 của bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" cung cấp cho người học các nội dung: Phân tích hệ thống thông tin quản lý, các hệ thống thông tin quản lý tiêu biểu trong tổ chức kinh tế thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   37 p cit 15/05/2016 234 2

 • Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 1

  Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 1

  Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa) nhằm giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng và UML, sau đó trình bày các bước phân tích thiết kế hệ thống thông tin dựa trên UML và công cụ Rational Rose. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   49 p cit 21/04/2016 221 2

 • Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2

  Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2

  Mời các bạn cùng tìm hiểu pha phân tích hướng đối tượng; pha thiết kế hướng đối tượng được trình bày cụ thể trong "Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   89 p cit 21/04/2016 194 2

 • Giáo trình SQL Server 2000: Phần 2

  Giáo trình SQL Server 2000: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "SQL Server 2000", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tạo và quản lý Stored procedure, tạo và sử dụng Trigger, tự động hóa các tác vụ quản trị, sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, quản lý bảo mật và người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p cit 12/01/2016 211 3

 • Giáo trình SQL Server 2000: Phần 1

  Giáo trình SQL Server 2000: Phần 1

  Giáo trình "SQL Server 2000" có cấu trúc gồm 15 chương và phần phụ lục giúp bạn đọc tự học hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 của Microsoft. Phần 1 giáo trình trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 9. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p cit 12/01/2016 360 2

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 4 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 4 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Nội dung chính của bài giảng Lý thuyết thông tin Chương 4 Mã hóa sửa sai - Ứng dụng lý thuyết nhóm cho mã kiểm tra chẵn lẻ trong Lý thuyết thông tin nêu định nghĩa mã chẵn lẻ, bộ kiểm tra chẵn lẻ.

   28 p cit 27/10/2015 223 2

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Nội dung chính của chương 3 Kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian - Kênh và dung lượng kênh nằm trong bộ bài giảng Lý thuyết thông tin trình bày về kênh truyền thông, kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian, ma trận kênh.

   14 p cit 27/10/2015 234 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Nội dung chính của chương 2 Bài toán toán mã trường hợp kênh không bị nhiễm nằm trong bộ bài giảng Lý thuyết thông tin nhằm trình bày về xây dựng bộ mã tối ưu, chứng minh bổ đề 2.6. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh

   18 p cit 27/10/2015 201 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Nội dung bài giảng Lý thuyết thông tin Chương 1 Các khái niệm căn bản nhằm trình bày về mô hình truyền thông, mục đích của lý thuyết thông tin. Lý thuyết thông tin nhằm xây dựng mô hình toán học cho mỗi khối trong sơ đồ truyền thông. Không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật mà khảo sát chủ yếu về lý thuyết mã hóa và giải mã.

   17 p cit 27/10/2015 213 1

 • Ebook Thuật giải Toán

  Ebook Thuật giải Toán

  Ebook Thuật giải Toán gồm có 3 chương trình bày về thuật toán - thuật giải, trí tuệ nhân tạo, giới thiệu mở đầu về quan máy học và một số kiến thức hữu ích khác. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin, mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   98 p cit 29/06/2015 167 2

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 2: Dự án phần mềm

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 2: Dự án phần mềm

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 2: Dự án phần mềm trình bày các nội dung về thế nào là dự án CNTT, sự cần thiết phải quản trị dự án, nguyên nhân thất bại của các dự án phần mềm, phổ của quản trị dự án và nội dung quản trị dư án. Tham khảo bài giảng để nắm bắt môn học một cách cụ thể nhất.

   12 p cit 29/06/2015 191 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 3: Giai đoạn xác định

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 3: Giai đoạn xác định

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giảng viên có thêm tài liệu để tham khảo cho quá trình học tập giảng được tốt hơn. Dưới đây là bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 3: Giai đoạn xác định trình bày về mục đích và các hoạt động chính, tài liệu đề cương dự án, cấu trúc đề cương dự án, hồ sơ nghiên cứu dự án khả thi, danh sách các...

   30 p cit 29/06/2015 205 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số