• Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Thiết kế thuật toán

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Thiết kế thuật toán

  Thuật toán , còn gọi là giải thuật, là một tập hợp hữu hạn của các chỉ thị hay phương cách được định nghĩa rõ ràng cho việc hoàn tất một số sự việc từ một trạng thái ban đầu cho trước; khi các chỉ thị này được áp dụng triệt để thì sẽ dẫn đến kết quả sau cùng như đã dự đoán.

   14 p cit 15/05/2013 157 3

 • Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  SQL Server là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational DataBase Management System- RDBMS) sử dụng các lệnh giáo chuyển Transaction-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client Computer và Server Computer. SQL Server là hệ quản trị CSDL hoạt động trên mạng, có thể thực hiện trao đổi dữ liệu theo nhiều mô hình mạng khác nhau, nhiều giao thức và phương thức...

   241 p cit 15/05/2013 361 8

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 6 – Thiết kế dữ liệu

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 6 – Thiết kế dữ liệu

  Dữ liệu suy diễn: là những thuộc tính mà giá trị của nó có thể tính toán được từ giá trị của những thuộc tính khác.

   78 p cit 11/05/2013 176 5

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 5 – Mô hình hóa xử lý

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 5 – Mô hình hóa xử lý

  Dòng dữ liệu biểu diễn sự di chuyển dữ liệu/thông tin từ thành phần này đến thành phần khác trong mô hình dòng dữ liệu. Các thành phần là ô xử lý, kho dữ liệu, đầu cuối. Không bao hàm dòng điều khiển.

   73 p cit 11/05/2013 196 5

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 4 – Mô hình hóa dữ liệu

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 4 – Mô hình hóa dữ liệu

  1. Mô hình hóa dữ liệu 2. Mô hình thực thể kết hợp 3. Mô hình thực thể kết hợp mở rộng 4. Phương pháp phân tích dữ liệu 5. Qui tắc mô hình hóa dữ liệu 6. Tiêu chuẩn chọn lựa khái niệm

   64 p cit 11/05/2013 197 5

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 3 – Xác định yêu cầu và chọn lựa phương án

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 3 – Xác định yêu cầu và chọn lựa phương án

  • Các chính sách, hướng dẫn mô tả hoạt động quản lý, thị trường và môi trường hệ thống. • Các phương tiện, tài nguyên có thể sử dụng (phần cứng, phần mềm, trang thiết bị,…). • Trình độ tin học của các đối tượng người dùng. • Các đánh giá, phàn nàn về hệ thống hiện tại và các đề xuất giải quyết.

   41 p cit 11/05/2013 163 5

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 2 – Mô hình và phương pháp mô hình hóa HTTT

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 2 – Mô hình và phương pháp mô hình hóa HTTT

  Mô hình là một dạng thể hiện đơn giản hóa của thế giới thực. Đặc điểm: - Diễn đạt một mức trừu tượng hóa; - Tuân theo một quan điểm; - Có một hình thức biểu diễn. Các loại mô hình:  Mô hình tĩnh: biểu diễn cấu trúc của hệ thống.  Mô hình động: biểu diễn hoạt động của hệ thống. Mô hình hóa là công việc biểu diễn thế...

   31 p cit 11/05/2013 233 6

 • Phân tích hệ thống thông tin

  Phân tích hệ thống thông tin

  Hệ thống là một tập hợp các thành phần liên kết với nhau trong một phạm vi xác định, hoạt động kết hợp với nhau nhằm đạt đến những mục đích nhất định. Các đặc điểm của hệ thống: – Thành phần (component) – Liên hệ giữa các thành phần – Ranh giới (boundary) – Mục đích (purpose) – Giao diện (interface) – Đầu vào (input) – Đầu ra...

   49 p cit 11/05/2013 235 5

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 5: SQL

  Cơ sở dữ liệu - Chương 5: SQL

  SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO.

   148 p cit 09/05/2013 153 4

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ

  Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ

  Đại số quan hệ (tiếng Anh: relational algebra) dùng phổ biến trong lí thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ là một bộ các toán tử và các quy tắc tương ứng có thể được sử dụng để thao tác trên các toán học (relation) và tạo ra kết quả là một quan hệ khác. Trước đây, đại số quan hệ ít được quan tâm cho đến khi Edgar F. Codd đưa ra mô hình dữ liệu quan...

   88 p cit 09/05/2013 200 3

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ (B)

  Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ (B)

  Cơ sở dữ liệu được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy...

   37 p cit 09/05/2013 172 3

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ

  Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ

  Cơ sở dữ liệu được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy...

   37 p cit 09/05/2013 203 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số