• Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể-kết hợp

  Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể-kết hợp

  Cơ sở dữ liệu được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy...

   35 p cit 09/05/2013 219 3

 • Cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy...

   29 p cit 09/05/2013 160 5

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Phép tính quan hệ

  Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Phép tính quan hệ

  Cơ sở dữ liệu được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy...

   46 p cit 09/05/2013 235 3

 • Bài giảng môn học lý thuyết thông tin

  Bài giảng môn học lý thuyết thông tin

  Lý thuyết thông tin là một nhánh của toán học ứng dụng và kĩ thuật điện nghiên cứu về đo đạc lượng thông tin. Lý thuyết thông tin được xây dựng bởi Claude E. Shannon để xác định giới hạn cơ bản trong các hoạt động xử lý tín hiệu chẳng hạn như nén dữ liệu hay lưu trữ và truyền dẫn dữ liệu. Ngay từ những ngày đầu, nó đã mở rộng phạm...

   28 p cit 09/05/2013 175 3

 • Bài giảng khai phá dữ liệu

  Bài giảng khai phá dữ liệu

  Khai phá dữ liệu được dùng để mô tả quá trình phát hiện ra tri thức trong CSDL. Quá trình này kết xuất ra các tri thức tiềm ẩn từ dữ liệu giúp cho việc dự báo trong kinh doanh, các hoạt động sản xuất, ... Khai phá dữ liệu làm giảm chi phí về thời gian so với phương pháp truyền thống trước kia (ví dụ như phương pháp thống kê).

   78 p cit 09/05/2013 161 4

 • SQL Server 2012 Query Performance Tuning

  SQL Server 2012 Query Performance Tuning

  Performance is frequently one of the last things on peoples’ minds when they’re developing a system. Unfortunately, that means it usually becomes the biggest problem after that system goes to production. You can’t simply rely on getting a phone call that tells you that procedure X on database Y that runs on server Z is running slow. You have to have a mechanism in place to find this information for yourself. You also can’t work off the...

   521 p cit 18/04/2013 83 1

 • Oracle 9i: The complete reference

  Oracle 9i: The complete reference

  The simple and clear language of this book helps establish a common vocabulary that both end users and developers can apply to coherently share concepts and ensure the success of development efforts. The book will cover new topics core to the 9i release including new functions and commands, the Virtual Private Database (VPD), and Flashback Queries.

   1214 p cit 18/04/2013 91 1

 • Oracle Database 2 Day DBA 11g Release 1

  Oracle Database 2 Day DBA 11g Release 1

  Oracle Database 2 Day DBA is a database administration quick start guide that teaches you how to perform day-to-day database administrative tasks. The goal of this book is to help you understand the concepts behind Oracle Database. It teaches you how to perform all common administration tasks needed to keep the database operational, including how to perform basic troubleshooting and performance monitoring activities.

   270 p cit 18/04/2013 146 1

 • Crystal Report

  Crystal Report

  Form được dùng để đưa thông tin dữ liệu từ bên ngoài vào chương trình. Tuy nhiên, việc khai thác chương trình không chỉ ở chỗ nhập vào các thông tin mà còn hiển thị các thông tin theo một thứ tự nào đó. Có thể các thông tin đó phải được tổng hợp, sắp xếp lại. Sau các bước trên, các thông tin được xuất ra trên màn hình và có thể in ra giấy...

   24 p cit 17/04/2013 156 1

 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

  Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

  Hệ thống là tập hợp các yếu tố, thành phần, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng có quan hệ hoặc liên hệ chặt chẽ với nhau làm thành một thể thống nhất, nhằm đạt đến những mục đích xác định. Hệ thống còn là tập hợp những tư tưởng những nguyên tắc, quy tắc liên kết với nhau một cách logic làm thành một thể thống nhất. Vd: Hệ...

   86 p cit 17/04/2013 191 2

 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5: THIẾT KẾ THÀNH PHẦN GIAO DIỆN

  Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5: THIẾT KẾ THÀNH PHẦN GIAO DIỆN

  Gợi ý khi thiết kế màn hình chính Thường chứa hệ thống thực đơn chính Không nên chọn một màn hình nhập liệu hay một màn hình chức năng để làm màn hình chính Có thể mang tính quảng cáo, giới thiệu thông tin nhằm thu hút người sử dụng nhưng tránh phô trương quá mức Mỗi chi tiết và hình ảnh xuất hiện trên màn hình chính đều mang một ý nghĩa...

   29 p cit 17/04/2013 211 2

 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THÀNH PHẦN XỬ LÝ - THIẾT KẾ HỆ THỐNG

  Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THÀNH PHẦN XỬ LÝ - THIẾT KẾ HỆ THỐNG

  Các yếu tố gợi ý phân chia: Gom theo thực thể: các xử lý liên quan đến một hoặc một đối tượng thực thể Ví dụ: Khách hàng, nhà cung cấp,… Gom theo sự kiện giao tác: các xử lý đáp ứng cho một sự kiện xảy ra. Ví dụ: khách hàng đặt hàng, thanh toán, về thời gian như: cuối ngày, cuối tháng,… Gom theo vai trò thực hiện hoặc ví trí tổ chức Ví...

   65 p cit 17/04/2013 180 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số