• HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - TS PHẠM THỊ THANH HỒNG

  HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - TS PHẠM THỊ THANH HỒNG

  Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý của tổ chức. Nó bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho những người soạn thảo các quyết định trong tổ chức. Đây cũng là tên gọi của một chuyên ngành khoa học. Ngành khoa...

   225 p cit 19/07/2012 188 4

 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu

  Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu

  Nội dung cuốn sách bao gồm: Cơ sở tính toán bình sai trắc địa; Một số vấn đề của phương pháp tính và tối ưu hoá tính toán; Cơ Bình sai lưới trắc địa tự do, Một số vấn đề xử lý toán học lưới trắc địa mặt đất và GPS với số lượng ẩn số lớn, Một số vấn đề về phương pháp tính và tối ưu hoá tính toán, Ứng dụng các phần mềm GIS

   222 p cit 19/07/2012 153 2

 • Nhập môn cơ sở dữ liệu

  Nhập môn cơ sở dữ liệu

  Cuốn Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát về cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu là gì? Nó được ứng dụng như thế nào trong cuộc sống? Giáo trình tập trung vào cả hai nội dung: lý thuyết lẫn thực tiễn như : Làm quen với cơ sở dữ liệu như, Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, SQL và cơ sở dữ liệu, Cơ sở...

   224 p cit 19/07/2012 165 3

 • Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  hệ thống thông tin là một trong những ngành mũi nhọn của công nghệ thông tin đã có nhiều ứng dụng trong quản lý kinh tế đặc biệt là quản lý các doanh nghiệp. Mặc dù hiện nay có khá nhiều ngôn ngữ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng như các phần mềm chuyên dụng cho quản lý song đối với một hệ thống quản lý lớn thì việc vận dụng ngay các...

   218 p cit 19/07/2012 171 6

 • Tự học nhanh và hiệu quả SQL Server 7.0

  Tự học nhanh và hiệu quả SQL Server 7.0

  Tài liệu " Tự học nhanh và hiệu quả SQL Server 7.0 " nhằm hướng dẫn các bạn đọc tận dụng tối đa nhưng tính năng cao cấp của SQL Server 7.0 và việc quản lý cơ sở dữ liệu cũng như tạo và phát triển các trình ứng dụng sử dụng các cơ sở dữ liệu SQL Server. Với cách bố cục và nội dung khoa học cùng với hình ảnh minh họa rõ ràng, hy vọng tài liệu...

   298 p cit 19/07/2012 187 6

 • CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - TẬP 2

  CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - TẬP 2

  Cuốn sách này được dùng làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên các ngành Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thông tin. Đề cập đến những khái niệm cơ bản và những vấn đề chung trong lý thuyết truyền tin. Cuốn sách được chia thành 2 tập bao gổm tất cả 15 chương, đề cập và giải quyết các vấn đề về thông tin và truyền tin theo hướng từ khái quát...

   247 p cit 19/07/2012 165 2

 • CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - TẬP 1

  CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - TẬP 1

  Cuốn sách này được dùng làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên các ngành Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thông tin. Đề cập đến những khái niệm cơ bản và những vấn đề chung trong lý thuyết truyền tin. Cuốn sách được chia thành 2 tập bao gổm tất cả 15 chương, đề cập và giải quyết các vấn đề về thông tin và truyền tin theo hướng từ khái quát...

   297 p cit 19/07/2012 201 2

 • AN TOÀN THÔNG TIN : MẠNG MÁY TÍNH, TRUYỀN TIN SỐ VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU

  AN TOÀN THÔNG TIN : MẠNG MÁY TÍNH, TRUYỀN TIN SỐ VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU

  Cuốn sách này trình bày những nguyên lý cơ bản và các phương pháp thực hiện bảo vệ an toàn thông tin, đặc biệt là trong các hệ thống truyền tin, các mạng truyền dữ liệu và mạng máy tính. Nội dung sách gồm 9 chương: Chương 1: An toàn thông tin dữ liệu và các phương pháp bảo vệ; Chương 2: Thuật toán DES và mật mã khối; Chương 3: Quản lý khóa mã...

   193 p cit 19/07/2012 208 3

 • HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP (NXB GIÁO DỤC) - PHẦN 1

  HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP (NXB GIÁO DỤC) - PHẦN 1

  Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ sở về hệ thống thông tin công nghiệp nói chung và truyền thông công nghiệp nói riêng, hiểu biết các vấn ₫ề cơ bản về lựa chọn và thiết kế giải pháp truyền thông trong các hệ thống ₫o lường, ₫iều khiển và tự ₫ộng hóa cũng như trong các hệ thống thông tin khác trong công nghiệp.

   142 p cit 19/07/2012 222 2

 • HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP (NXB GIÁO DỤC) - PHẦN 2,hết

  HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP (NXB GIÁO DỤC) - PHẦN 2,hết

  Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ sở về hệ thống thông tin công nghiệp nói chung và truyền thông công nghiệp nói riêng, hiểu biết các vấn ₫ề cơ bản về lựa chọn và thiết kế giải pháp truyền thông trong các hệ thống ₫o lường, ₫iều khiển và tự ₫ộng hóa cũng như trong các hệ thống thông tin khác trong công nghiệp.

   80 p cit 19/07/2012 183 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số