• Ebook Đề cương Hệ thống thông tin quản lý

  Ebook Đề cương Hệ thống thông tin quản lý

  Đề cương Hệ thống thông tin quản lý được biên soạn này với mục đích tóm lược những khái niệm cơ bản nhất trong lý thuyết, kỹ thuật áp dụng để xây dựng được một hệ thống cụ thể nhằm giúp sinh viên đại học, cao đẳng có thể nắm bắt được kiến thức của môn học. Nội dung cuốn sách được chia thành 8 chương, cuối mỗi chương có các...

   124 p cit 10/08/2016 281 1

 • Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 1

  Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 1

  Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa) nhằm giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng và UML, sau đó trình bày các bước phân tích thiết kế hệ thống thông tin dựa trên UML và công cụ Rational Rose. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   49 p cit 21/04/2016 219 2

 • Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2

  Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2

  Mời các bạn cùng tìm hiểu pha phân tích hướng đối tượng; pha thiết kế hướng đối tượng được trình bày cụ thể trong "Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   89 p cit 21/04/2016 192 2

 • Ebook Thuật giải Toán

  Ebook Thuật giải Toán

  Ebook Thuật giải Toán gồm có 3 chương trình bày về thuật toán - thuật giải, trí tuệ nhân tạo, giới thiệu mở đầu về quan máy học và một số kiến thức hữu ích khác. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin, mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   98 p cit 29/06/2015 166 2

 • Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Nối tiếp phần 1 Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 2 giới thiệu các hệ thống chức năng và các hệ thống chức năng và các hệ thống tổng hợp và giới thiệu các hệ thống hiện đại nhất hiện nay. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   80 p cit 24/09/2014 191 3

 • Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp gồm 3 phần. Dưới đây là Phần 1 với 2 phần đầu trình bày nội dung kiến thức về các lý thuyết cơ bản của HTC cũng như quá trình số hóa tín hiệu, cơ sở lý thuyết thông tin cho hệ thống HTC, giới thiệu một số khâu cơ bản của hệ thống mạng như truyền thông công nghiệp, hệ thu nhập dữ liệu đo DAQ.

   142 p cit 24/09/2014 230 4

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Thiết kế thuật toán

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Thiết kế thuật toán

  Thuật toán , còn gọi là giải thuật, là một tập hợp hữu hạn của các chỉ thị hay phương cách được định nghĩa rõ ràng cho việc hoàn tất một số sự việc từ một trạng thái ban đầu cho trước; khi các chỉ thị này được áp dụng triệt để thì sẽ dẫn đến kết quả sau cùng như đã dự đoán.

   10 p cit 15/05/2013 173 3

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Thiết kế thuật toán

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Thiết kế thuật toán

  Thuật toán , còn gọi là giải thuật, là một tập hợp hữu hạn của các chỉ thị hay phương cách được định nghĩa rõ ràng cho việc hoàn tất một số sự việc từ một trạng thái ban đầu cho trước; khi các chỉ thị này được áp dụng triệt để thì sẽ dẫn đến kết quả sau cùng như đã dự đoán.

   14 p cit 15/05/2013 155 3

 • Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  SQL Server là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational DataBase Management System- RDBMS) sử dụng các lệnh giáo chuyển Transaction-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client Computer và Server Computer. SQL Server là hệ quản trị CSDL hoạt động trên mạng, có thể thực hiện trao đổi dữ liệu theo nhiều mô hình mạng khác nhau, nhiều giao thức và phương thức...

   241 p cit 15/05/2013 360 8

 • Bài giảng khai phá dữ liệu

  Bài giảng khai phá dữ liệu

  Khai phá dữ liệu được dùng để mô tả quá trình phát hiện ra tri thức trong CSDL. Quá trình này kết xuất ra các tri thức tiềm ẩn từ dữ liệu giúp cho việc dự báo trong kinh doanh, các hoạt động sản xuất, ... Khai phá dữ liệu làm giảm chi phí về thời gian so với phương pháp truyền thống trước kia (ví dụ như phương pháp thống kê).

   78 p cit 09/05/2013 161 4

 • SQL Server 2012 Query Performance Tuning third Edition

  SQL Server 2012 Query Performance Tuning third Edition

  Performance is frequently one of the last things on peoples’ minds when they’re developing a system. Unfortunately, that means it usually becomes the biggest problem after that system goes to production. You can’t simply rely on getting a phone call that tells you that procedure X on database Y that runs on server Z is running slow. You have to have a mechanism in place to find this information for yourself. You also can’t work off the...

   521 p cit 09/05/2013 138 1

 • Spring Roo in Action

  Spring Roo in Action

  In the summer of 2009, I learned from Ben Alex about a new technology called Spring Roo. This project, based on a command-line shell, promised to bring the agility of other rapid development frameworks, such as Grails and Ruby on Rails, to the native Java and Spring platform. Using a shell instead of writing code seemed like a loss of control, but after downloading and experimenting with the tool, I started to realize the potential of this...

   406 p cit 09/05/2013 128 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số