• Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 2a - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 2a - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn thông tin - Chương 2: Mã hóa (Mã hóa đối xứng)" cung cấp cho người học các kiến thức về: Giới thiệu, những khái niệm cơ bản về mã hóa, hàm cửa lật một chiều và mã công khai, một số mã công khai thông dụng, nguyên lý thiết kế mã đối xứng, một số mã đối xứng thông dụng.

   166 p cit 27/09/2016 332 1

 • Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 2b - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 2b - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn thông tin - Chương 2: Mã hóa (Mã hóa bất đối xứng)" cung cấp cho người học các kiến thức về: Mở đầu, mã hóa khóa công khai, thuật toán RSA, một số mã hóa khóa công khai khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p cit 27/09/2016 312 1

 • Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn thông tin - Chương 4: Chữ ký số" trình bày các nội dung: Khái niệm chữ ký số, các dịch vụ bảo mật cung cấp bởi chữ ký số, một vài chữ ký số thông dụng, mô tả vài ứng dụng của chữ ký số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p cit 27/09/2016 328 1

 • Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 3a - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 3a - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn thông tin - Chương 3: Toàn vẹn dữ liệu (Phần 1: Hàm băm mật mã học)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính toàn vẹn và tính bí mật, tổng quan về hàm băm, ứng dụng của hàm băm, kiến trúc hàm băm, hai hàm băm MD5 và SHA1. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p cit 27/09/2016 359 1

 • Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 1 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 1 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn thông tin - Chương 1: Tổng quan về an toàn hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các bước cơ bản trong bảo mật thông tin, các bài toán an toàn thông tin cơ bản, bài toán bảo mật - Mã hóa và phong bì số, bài toán chứng thực và toàn vẹn - Chữ ký điện tử và mã chứng thực. Mời các...

   90 p cit 27/09/2016 1053 1

 • Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 3b - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 3b - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn thông tin - Chương 3: Toàn vẹn dữ liệu (Phần 2: Mã xác thực thông điệp)" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm toàn vẹn và xác thực thông điệp, MAC, thảo luận vài cơ chế MAC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p cit 27/09/2016 275 1

 • Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 2c - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 2c - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn thông tin - Chương 2c: Toán học dùng cho mật mã" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Số học số nguyên (Integer Arithmetic), số học đồng dư (Modular Arithmetic). Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p cit 27/09/2016 251 1

 • Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn thông tin - Chương 5: Quản lý và phân phối khóa" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được sự cần thiết của một Key - Distribution center (KDC), làm thế nào để KDC có thể tạo ra được Session Key giữa hai bên tham gia,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p cit 27/09/2016 278 1

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 6 – Thiết kế dữ liệu

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 6 – Thiết kế dữ liệu

  Dữ liệu suy diễn: là những thuộc tính mà giá trị của nó có thể tính toán được từ giá trị của những thuộc tính khác.

   78 p cit 11/05/2013 176 5

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 5 – Mô hình hóa xử lý

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 5 – Mô hình hóa xử lý

  Dòng dữ liệu biểu diễn sự di chuyển dữ liệu/thông tin từ thành phần này đến thành phần khác trong mô hình dòng dữ liệu. Các thành phần là ô xử lý, kho dữ liệu, đầu cuối. Không bao hàm dòng điều khiển.

   73 p cit 11/05/2013 196 5

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 4 – Mô hình hóa dữ liệu

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 4 – Mô hình hóa dữ liệu

  1. Mô hình hóa dữ liệu 2. Mô hình thực thể kết hợp 3. Mô hình thực thể kết hợp mở rộng 4. Phương pháp phân tích dữ liệu 5. Qui tắc mô hình hóa dữ liệu 6. Tiêu chuẩn chọn lựa khái niệm

   64 p cit 11/05/2013 197 5

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 3 – Xác định yêu cầu và chọn lựa phương án

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 3 – Xác định yêu cầu và chọn lựa phương án

  • Các chính sách, hướng dẫn mô tả hoạt động quản lý, thị trường và môi trường hệ thống. • Các phương tiện, tài nguyên có thể sử dụng (phần cứng, phần mềm, trang thiết bị,…). • Trình độ tin học của các đối tượng người dùng. • Các đánh giá, phàn nàn về hệ thống hiện tại và các đề xuất giải quyết.

   41 p cit 11/05/2013 163 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số