• Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 - Vũ Xuân Nam, Nguyễn Văn Huân

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 - Vũ Xuân Nam, Nguyễn Văn Huân

  Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên bậc đại học trong quá trình tiếp cận với khả năng ứng dụng các thành tựu về công nghệ thông tin trong những lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Nội dung bài giảng gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây gồm 3 chương đầu của bài giảng, mời các bạn...

   71 p cit 15/05/2016 405 2

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 - Vũ Xuân Nam, Nguyễn Văn Huân

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 - Vũ Xuân Nam, Nguyễn Văn Huân

  Phần 2 của bài giảng Hệ thống thông tin quản lý cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Phân tích hệ thống thông tin quản lý, phương pháp phát triển một hệ thống thông tin, các hệ thống thông tin quản lý tiêu biểu trong tổ chức kinh tế thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p cit 15/05/2016 317 2

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 – ĐH CNTT&TT

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 – ĐH CNTT&TT

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý này gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây sẽ trình bày các nội dung như: Tổ chức thông tin và hệ thống thông tin, cơ sở công nghệ thông tin của hệ thống thông tin quản lý, thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p cit 15/05/2016 340 2

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 – ĐH CNTT&TT

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 – ĐH CNTT&TT

  Phần 2 của bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" cung cấp cho người học các nội dung: Phân tích hệ thống thông tin quản lý, các hệ thống thông tin quản lý tiêu biểu trong tổ chức kinh tế thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   37 p cit 15/05/2016 235 2

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 4 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 4 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Nội dung chính của bài giảng Lý thuyết thông tin Chương 4 Mã hóa sửa sai - Ứng dụng lý thuyết nhóm cho mã kiểm tra chẵn lẻ trong Lý thuyết thông tin nêu định nghĩa mã chẵn lẻ, bộ kiểm tra chẵn lẻ.

   28 p cit 27/10/2015 223 2

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Nội dung chính của chương 3 Kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian - Kênh và dung lượng kênh nằm trong bộ bài giảng Lý thuyết thông tin trình bày về kênh truyền thông, kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian, ma trận kênh.

   14 p cit 27/10/2015 234 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Nội dung chính của chương 2 Bài toán toán mã trường hợp kênh không bị nhiễm nằm trong bộ bài giảng Lý thuyết thông tin nhằm trình bày về xây dựng bộ mã tối ưu, chứng minh bổ đề 2.6. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh

   18 p cit 27/10/2015 201 1

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Nội dung bài giảng Lý thuyết thông tin Chương 1 Các khái niệm căn bản nhằm trình bày về mô hình truyền thông, mục đích của lý thuyết thông tin. Lý thuyết thông tin nhằm xây dựng mô hình toán học cho mỗi khối trong sơ đồ truyền thông. Không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật mà khảo sát chủ yếu về lý thuyết mã hóa và giải mã.

   17 p cit 27/10/2015 214 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 2: Dự án phần mềm

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 2: Dự án phần mềm

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 2: Dự án phần mềm trình bày các nội dung về thế nào là dự án CNTT, sự cần thiết phải quản trị dự án, nguyên nhân thất bại của các dự án phần mềm, phổ của quản trị dự án và nội dung quản trị dư án. Tham khảo bài giảng để nắm bắt môn học một cách cụ thể nhất.

   12 p cit 29/06/2015 191 1

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 3: Giai đoạn xác định

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 3: Giai đoạn xác định

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giảng viên có thêm tài liệu để tham khảo cho quá trình học tập giảng được tốt hơn. Dưới đây là bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 3: Giai đoạn xác định trình bày về mục đích và các hoạt động chính, tài liệu đề cương dự án, cấu trúc đề cương dự án, hồ sơ nghiên cứu dự án khả thi, danh sách các...

   30 p cit 29/06/2015 205 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ĐH Công nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 1: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và thuật toán trình bày về các tiêu chuẩn của thuật toán, biểu diễn thuật toán, đánh giá thuật giải, đồ thị hàm số, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình, quy trình làm phần mềm. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

   41 p cit 29/06/2015 235 2

 • Bài giảng Chương II: Quản lý truy xuất đồng thời

  Bài giảng Chương II: Quản lý truy xuất đồng thời

  Bài giảng "Chương II: Quản lý truy xuất đồng thời" cung cấp những kiến thức như: Giới thiệu về quản lý truy xuất đồng thời, khái niệm về giao tác, các vấn đề truy xuất đồng thời, lịch thao tác, các kỹ thuật khóa dữ liệu, kỹ thuật nhãn thời gian và các kỹ thuật khác. Mời các bạn tham khảo

   140 p cit 29/06/2015 206 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số