• Bài tập Cơ sở dữ liệu phân tán

  Bài tập Cơ sở dữ liệu phân tán

  Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như...

   21 p cit 21/03/2013 608 7

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 2 – Mô hình và phương pháp mô hình hóa HTTT

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 2 – Mô hình và phương pháp mô hình hóa HTTT

  Mô hình là một dạng thể hiện đơn giản hóa của thế giới thực. Đặc điểm: - Diễn đạt một mức trừu tượng hóa; - Tuân theo một quan điểm; - Có một hình thức biểu diễn. Các loại mô hình:  Mô hình tĩnh: biểu diễn cấu trúc của hệ thống.  Mô hình động: biểu diễn hoạt động của hệ thống. Mô hình hóa là công việc biểu diễn thế...

   31 p cit 11/05/2013 222 6

 • Cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy...

   29 p cit 09/05/2013 150 5

 • Phân tích hệ thống thông tin

  Phân tích hệ thống thông tin

  Hệ thống là một tập hợp các thành phần liên kết với nhau trong một phạm vi xác định, hoạt động kết hợp với nhau nhằm đạt đến những mục đích nhất định. Các đặc điểm của hệ thống: – Thành phần (component) – Liên hệ giữa các thành phần – Ranh giới (boundary) – Mục đích (purpose) – Giao diện (interface) – Đầu vào (input) – Đầu ra...

   49 p cit 11/05/2013 225 5

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 3 – Xác định yêu cầu và chọn lựa phương án

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 3 – Xác định yêu cầu và chọn lựa phương án

  • Các chính sách, hướng dẫn mô tả hoạt động quản lý, thị trường và môi trường hệ thống. • Các phương tiện, tài nguyên có thể sử dụng (phần cứng, phần mềm, trang thiết bị,…). • Trình độ tin học của các đối tượng người dùng. • Các đánh giá, phàn nàn về hệ thống hiện tại và các đề xuất giải quyết.

   41 p cit 11/05/2013 156 5

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 4 – Mô hình hóa dữ liệu

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 4 – Mô hình hóa dữ liệu

  1. Mô hình hóa dữ liệu 2. Mô hình thực thể kết hợp 3. Mô hình thực thể kết hợp mở rộng 4. Phương pháp phân tích dữ liệu 5. Qui tắc mô hình hóa dữ liệu 6. Tiêu chuẩn chọn lựa khái niệm

   64 p cit 11/05/2013 187 5

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 5 – Mô hình hóa xử lý

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 5 – Mô hình hóa xử lý

  Dòng dữ liệu biểu diễn sự di chuyển dữ liệu/thông tin từ thành phần này đến thành phần khác trong mô hình dòng dữ liệu. Các thành phần là ô xử lý, kho dữ liệu, đầu cuối. Không bao hàm dòng điều khiển.

   73 p cit 11/05/2013 175 5

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 6 – Thiết kế dữ liệu

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 6 – Thiết kế dữ liệu

  Dữ liệu suy diễn: là những thuộc tính mà giá trị của nó có thể tính toán được từ giá trị của những thuộc tính khác.

   78 p cit 11/05/2013 164 5

 • Thiết kế và Thực hiện một cơ sở dữ liệu SQL Server

  Thiết kế và Thực hiện một cơ sở dữ liệu SQL Server

  Giới thiệu cấu trúc database, nguyên tắc hoạt động của transaction log file và những điểm lưu ý khi thiết kế một DB. Cấu Trúc Của SQL Server. Như đã trình bày ở các bài trước một trong những đặc điểm của SQL Server 2000 là Multiple-Instance nên khi nói đến một (SQL) Server nào đó là ta nói đến một Instance của SQL Server 2000, thông thường đó là Default...

   25 p cit 19/07/2012 151 5

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 5: SQL

  Cơ sở dữ liệu - Chương 5: SQL

  SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO.

   148 p cit 09/05/2013 142 4

 • Cách thiết kế cơ sở dữ liệu

  Cách thiết kế cơ sở dữ liệu

  Sự phổ biến của các phần mềm quản lí CSDL giúp việc tạo ra các CSDL và ứng dụng của chúng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, việc tạo CSDL mà không có một thiết kế chặt chẽ thường dẫn đến các lỗi CSDL hoặc sự cố hệ thống. Vì thế, kiến thức vững chắc về thiết kế CSDL cả về lý thuyết lẫn thực tiễn là yếu tố tối quan trọng. Giáo trình...

   198 p cit 19/07/2012 148 3

 • Bài giảng môn học lý thuyết thông tin

  Bài giảng môn học lý thuyết thông tin

  Lý thuyết thông tin là một nhánh của toán học ứng dụng và kĩ thuật điện nghiên cứu về đo đạc lượng thông tin. Lý thuyết thông tin được xây dựng bởi Claude E. Shannon để xác định giới hạn cơ bản trong các hoạt động xử lý tín hiệu chẳng hạn như nén dữ liệu hay lưu trữ và truyền dẫn dữ liệu. Ngay từ những ngày đầu, nó đã mở rộng phạm...

   28 p cit 09/05/2013 165 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số