• GIÁO TRÌNH THÔNG TIN SỐ - NGUYỄN VIẾT KÍNH, PHẠM ANH VŨ

  GIÁO TRÌNH THÔNG TIN SỐ - NGUYỄN VIẾT KÍNH, PHẠM ANH VŨ

  Khái niệm về về thông tin, Entropy, Entropy của một phân phối, Entropy của nhiều phân phối, Entropy có điều kiện, Độ đo lượng tin. Khái niệm về mã tách được, mã không tách được, bảng mã tối ưu. Hiểu Định lý Kraft (1949), Định lý Shannon (1948), Định lý sinh mã Huffman và phương pháp sinh mã Huffman. Biết các khái niệm về kênh truyền tin rời rạc không...

   213 p cit 19/07/2012 297 3

 • Bài giảng Chương I: Kiến trúc tổng quát của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Chương I: Kiến trúc tổng quát của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Bài giảng "Chương I: Kiến trúc tổng quát của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu" được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về: Quá trình phát triển của các hệ xử lý dữ liệu bằng máy tính, định nghĩa hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các đặc trưng của dữ liệu trên CSDL, ba mức trừu tượng của dữ liệu, các loại hệ quản trị...

   31 p cit 29/06/2015 293 1

 • Ebook Đề cương Hệ thống thông tin quản lý

  Ebook Đề cương Hệ thống thông tin quản lý

  Đề cương Hệ thống thông tin quản lý được biên soạn này với mục đích tóm lược những khái niệm cơ bản nhất trong lý thuyết, kỹ thuật áp dụng để xây dựng được một hệ thống cụ thể nhằm giúp sinh viên đại học, cao đẳng có thể nắm bắt được kiến thức của môn học. Nội dung cuốn sách được chia thành 8 chương, cuối mỗi chương có các...

   124 p cit 10/08/2016 285 1

 • Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn thông tin - Chương 5: Quản lý và phân phối khóa" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được sự cần thiết của một Key - Distribution center (KDC), làm thế nào để KDC có thể tạo ra được Session Key giữa hai bên tham gia,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p cit 27/09/2016 276 1

 • Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 3b - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 3b - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn thông tin - Chương 3: Toàn vẹn dữ liệu (Phần 2: Mã xác thực thông điệp)" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm toàn vẹn và xác thực thông điệp, MAC, thảo luận vài cơ chế MAC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p cit 27/09/2016 273 1

 • Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 2c - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 2c - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn thông tin - Chương 2c: Toán học dùng cho mật mã" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Số học số nguyên (Integer Arithmetic), số học đồng dư (Modular Arithmetic). Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p cit 27/09/2016 250 1

 • Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 3 Các mức trong suốt phân tán

  Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 3 Các mức trong suốt phân tán

  Kiến trúc tham khảo của CSDL phân tán Lược đồ toàn cục Lược đồ phân mảnh Lược đồ định vị Các lược đồ độc lập nơi Lược đồ ánh xạ cục bộ 1 Lược

   41 p cit 21/03/2013 238 1

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Phép tính quan hệ

  Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Phép tính quan hệ

  Cơ sở dữ liệu được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy...

   46 p cit 09/05/2013 237 3

 • Phân tích hệ thống thông tin

  Phân tích hệ thống thông tin

  Hệ thống là một tập hợp các thành phần liên kết với nhau trong một phạm vi xác định, hoạt động kết hợp với nhau nhằm đạt đến những mục đích nhất định. Các đặc điểm của hệ thống: – Thành phần (component) – Liên hệ giữa các thành phần – Ranh giới (boundary) – Mục đích (purpose) – Giao diện (interface) – Đầu vào (input) – Đầu ra...

   49 p cit 11/05/2013 235 5

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3 - GV. Huỳnh Văn Kha

  Nội dung chính của chương 3 Kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian - Kênh và dung lượng kênh nằm trong bộ bài giảng Lý thuyết thông tin trình bày về kênh truyền thông, kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian, ma trận kênh.

   14 p cit 27/10/2015 234 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 – ĐH CNTT&TT

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 – ĐH CNTT&TT

  Phần 2 của bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" cung cấp cho người học các nội dung: Phân tích hệ thống thông tin quản lý, các hệ thống thông tin quản lý tiêu biểu trong tổ chức kinh tế thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   37 p cit 15/05/2016 234 2

 • Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp gồm 3 phần. Dưới đây là Phần 1 với 2 phần đầu trình bày nội dung kiến thức về các lý thuyết cơ bản của HTC cũng như quá trình số hóa tín hiệu, cơ sở lý thuyết thông tin cho hệ thống HTC, giới thiệu một số khâu cơ bản của hệ thống mạng như truyền thông công nghiệp, hệ thu nhập dữ liệu đo DAQ.

   142 p cit 24/09/2014 234 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số