• Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  SQL Server là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational DataBase Management System- RDBMS) sử dụng các lệnh giáo chuyển Transaction-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client Computer và Server Computer. SQL Server là hệ quản trị CSDL hoạt động trên mạng, có thể thực hiện trao đổi dữ liệu theo nhiều mô hình mạng khác nhau, nhiều giao thức và phương thức...

   241 p cit 15/05/2013 361 8

 • Ebook Đề cương Hệ thống thông tin quản lý

  Ebook Đề cương Hệ thống thông tin quản lý

  Đề cương Hệ thống thông tin quản lý được biên soạn này với mục đích tóm lược những khái niệm cơ bản nhất trong lý thuyết, kỹ thuật áp dụng để xây dựng được một hệ thống cụ thể nhằm giúp sinh viên đại học, cao đẳng có thể nắm bắt được kiến thức của môn học. Nội dung cuốn sách được chia thành 8 chương, cuối mỗi chương có các...

   124 p cit 10/08/2016 285 1

 • Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp gồm 3 phần. Dưới đây là Phần 1 với 2 phần đầu trình bày nội dung kiến thức về các lý thuyết cơ bản của HTC cũng như quá trình số hóa tín hiệu, cơ sở lý thuyết thông tin cho hệ thống HTC, giới thiệu một số khâu cơ bản của hệ thống mạng như truyền thông công nghiệp, hệ thu nhập dữ liệu đo DAQ.

   142 p cit 24/09/2014 234 4

 • HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP (NXB GIÁO DỤC) - PHẦN 1

  HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP (NXB GIÁO DỤC) - PHẦN 1

  Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ sở về hệ thống thông tin công nghiệp nói chung và truyền thông công nghiệp nói riêng, hiểu biết các vấn ₫ề cơ bản về lựa chọn và thiết kế giải pháp truyền thông trong các hệ thống ₫o lường, ₫iều khiển và tự ₫ộng hóa cũng như trong các hệ thống thông tin khác trong công nghiệp.

   142 p cit 19/07/2012 224 2

 • Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 1

  Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 1

  Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa) nhằm giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng và UML, sau đó trình bày các bước phân tích thiết kế hệ thống thông tin dựa trên UML và công cụ Rational Rose. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   49 p cit 21/04/2016 221 2

 • Tìm hiểu về hệ thống máy tính cá nhân

  Tìm hiểu về hệ thống máy tính cá nhân

  Tài liệu giới thiệu những thành phần cơ bản của một máy tính cá nhân. Bài này giới thiệu cho người học những vấn đề như các thành phần liên quan đến phần cứng của một mạng máy tính, sự phân loại mạng máy tính theo các tiêu chí khác nhau, kiến trúc phần mềm của một mạng máy tính, đặc biệt là kiến trúc có thứ bậc của các giao thức mạng...

   217 p cit 20/07/2012 219 6

 • Oracle Forms

  Oracle Forms

  The Oracle Forms Interactive Workbook presents Oracle Forms in a unique and highly effective format. It challenges you to learn Oracle Forms by using it rather than by simply reading about it. Just as a grammar workbook would teach you about nouns and verbs by first showing you examples and then asking you to write sentences, the Oracle Forms workbook teaches you about Forms, triggers, and items by first showing you examples and then asking...

   477 p cit 18/04/2013 209 1

 • AN TOÀN THÔNG TIN : MẠNG MÁY TÍNH, TRUYỀN TIN SỐ VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU

  AN TOÀN THÔNG TIN : MẠNG MÁY TÍNH, TRUYỀN TIN SỐ VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU

  Cuốn sách này trình bày những nguyên lý cơ bản và các phương pháp thực hiện bảo vệ an toàn thông tin, đặc biệt là trong các hệ thống truyền tin, các mạng truyền dữ liệu và mạng máy tính. Nội dung sách gồm 9 chương: Chương 1: An toàn thông tin dữ liệu và các phương pháp bảo vệ; Chương 2: Thuật toán DES và mật mã khối; Chương 3: Quản lý khóa mã...

   193 p cit 19/07/2012 208 3

 • Oracle WebLogic Server 12c: First Look

  Oracle WebLogic Server 12c: First Look

  Oracle WebLogic 12c is Oracle's number one strategic Application Server—able to run on both cloud computing systems and conventional ones. Oracle WebLogic 12c implements the new Java EE 6 standard and supports Java SE 7, and this book will guide you through all the new features, enhancements, and tools inside the new 12c release. Oracle WebLogic Server 12c: First Look offers a focused look at the new Weblogic features with real-world examples.

   144 p cit 08/05/2013 206 1

 • CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - TẬP 1

  CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - TẬP 1

  Cuốn sách này được dùng làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên các ngành Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thông tin. Đề cập đến những khái niệm cơ bản và những vấn đề chung trong lý thuyết truyền tin. Cuốn sách được chia thành 2 tập bao gổm tất cả 15 chương, đề cập và giải quyết các vấn đề về thông tin và truyền tin theo hướng từ khái quát...

   297 p cit 19/07/2012 201 2

 • Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2

  Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2

  Mời các bạn cùng tìm hiểu pha phân tích hướng đối tượng; pha thiết kế hướng đối tượng được trình bày cụ thể trong "Ebook Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   89 p cit 21/04/2016 194 2

 • Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Nối tiếp phần 1 Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 2 giới thiệu các hệ thống chức năng và các hệ thống chức năng và các hệ thống tổng hợp và giới thiệu các hệ thống hiện đại nhất hiện nay. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   80 p cit 24/09/2014 193 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số