• Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể-kết hợp

  Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể-kết hợp

  Cơ sở dữ liệu được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy...

   35 p cit 09/05/2013 199 3

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 4 – Mô hình hóa dữ liệu

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 4 – Mô hình hóa dữ liệu

  1. Mô hình hóa dữ liệu 2. Mô hình thực thể kết hợp 3. Mô hình thực thể kết hợp mở rộng 4. Phương pháp phân tích dữ liệu 5. Qui tắc mô hình hóa dữ liệu 6. Tiêu chuẩn chọn lựa khái niệm

   64 p cit 11/05/2013 182 5

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ

  Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ

  Đại số quan hệ (tiếng Anh: relational algebra) dùng phổ biến trong lí thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ là một bộ các toán tử và các quy tắc tương ứng có thể được sử dụng để thao tác trên các toán học (relation) và tạo ra kết quả là một quan hệ khác. Trước đây, đại số quan hệ ít được quan tâm cho đến khi Edgar F. Codd đưa ra mô hình dữ liệu quan...

   88 p cit 09/05/2013 180 3

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ

  Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ

  Cơ sở dữ liệu được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy...

   37 p cit 09/05/2013 178 2

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 5 – Mô hình hóa xử lý

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 5 – Mô hình hóa xử lý

  Dòng dữ liệu biểu diễn sự di chuyển dữ liệu/thông tin từ thành phần này đến thành phần khác trong mô hình dòng dữ liệu. Các thành phần là ô xử lý, kho dữ liệu, đầu cuối. Không bao hàm dòng điều khiển.

   73 p cit 11/05/2013 169 5

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ (B)

  Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ (B)

  Cơ sở dữ liệu được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy...

   37 p cit 09/05/2013 163 3

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 6 – Thiết kế dữ liệu

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 6 – Thiết kế dữ liệu

  Dữ liệu suy diễn: là những thuộc tính mà giá trị của nó có thể tính toán được từ giá trị của những thuộc tính khác.

   78 p cit 11/05/2013 159 5

 • Bài giảng môn học lý thuyết thông tin

  Bài giảng môn học lý thuyết thông tin

  Lý thuyết thông tin là một nhánh của toán học ứng dụng và kĩ thuật điện nghiên cứu về đo đạc lượng thông tin. Lý thuyết thông tin được xây dựng bởi Claude E. Shannon để xác định giới hạn cơ bản trong các hoạt động xử lý tín hiệu chẳng hạn như nén dữ liệu hay lưu trữ và truyền dẫn dữ liệu. Ngay từ những ngày đầu, nó đã mở rộng phạm...

   28 p cit 09/05/2013 157 3

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 3 – Xác định yêu cầu và chọn lựa phương án

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 3 – Xác định yêu cầu và chọn lựa phương án

  • Các chính sách, hướng dẫn mô tả hoạt động quản lý, thị trường và môi trường hệ thống. • Các phương tiện, tài nguyên có thể sử dụng (phần cứng, phần mềm, trang thiết bị,…). • Trình độ tin học của các đối tượng người dùng. • Các đánh giá, phàn nàn về hệ thống hiện tại và các đề xuất giải quyết.

   41 p cit 11/05/2013 154 5

 • Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO

  Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO

  Như bạn có lẽ đã biết, Windows PowerShell là tiện ích dòng lệnh mới và là ngôn ngữ kịch bản cung cấp một môi trường dòng lệnh cho việc khảo sát tương tác và quản trị của máy tính. Ngoài ra, nó cung cấp một khả năng viết kịch bản cho các lệnh này vì thế mà chúng tôi có thể hoạch định và chạy chúng nhiều lần. Windows PowerShell phụ thuộc vào...

   109 p cit 19/07/2012 154 2

 • Cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy...

   29 p cit 09/05/2013 145 5

 • Thiết kế và Thực hiện một cơ sở dữ liệu SQL Server

  Thiết kế và Thực hiện một cơ sở dữ liệu SQL Server

  Giới thiệu cấu trúc database, nguyên tắc hoạt động của transaction log file và những điểm lưu ý khi thiết kế một DB. Cấu Trúc Của SQL Server. Như đã trình bày ở các bài trước một trong những đặc điểm của SQL Server 2000 là Multiple-Instance nên khi nói đến một (SQL) Server nào đó là ta nói đến một Instance của SQL Server 2000, thông thường đó là Default...

   25 p cit 19/07/2012 141 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số