• Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 6 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 6 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 6 trang bị cho người học những hiểu biết về tổ chức hệ thống thông tin kế toán. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày các công việc phân tích, thiết kế HTTTKT trong điều kiện tin học hóa, giải thích các công việc triển khai và vận hành HTTTKT trong điều kiện tin học hóa. Mời các bạn...

   30 p cit 29/12/2015 202 1

 • Bài giảng Tin học đại cương - GV. Lê Thị Ngọc Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương - GV. Lê Thị Ngọc Thảo

  Bài giảng Tin học đại cương cung cấp cho sinh viên các thông tin cơ bản về máy tính điện tử, biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử. Đồng thời giúp sinh viên nắm vững khái niệm giải thuật và các phương pháp biểu diễn, thiết kế giải thuật. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình. Mời các bạn...

   175 p cit 24/08/2015 286 1

 • Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán - Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn

  Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán - Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn

  Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán tổng hợp và hệ thống hóa các nghiên cứu trong và ngoài nước về hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) trên sáu cách tiếp cận khác nhau. Đồng thời với việc nhận diện từng cách tiếp cận xét cả lý luận và thực tiễn, bài viết cũng đưa ra những hạn chế trong việc tiếp cận HTTTKT chỉ...

   8 p cit 24/08/2015 342 2

 • 5 bài tập Kế toán ngân hàng

  5 bài tập Kế toán ngân hàng

  Tài liệu Bài tập Kế toán ngân hàng dưới đây được thực hiện nhằm cung cấp đến người học 5 bài tập có lời giải với chuyên đề kế toán ngân hàng. Tài liệu giúp người học có thể vận dụng những kiến thức đã học vào những tình huống cụ thể.

   22 p cit 24/08/2015 198 1

 • Đề thi tự luận Kế toán ngân hàng

  Đề thi tự luận Kế toán ngân hàng

  Đề thi tự luận Kế toán ngân hàng giới thiệu tới các bạn một số đề thi trong môn Kế toán ngân hàng. Thông qua việc tham khảo những đề thi này sẽ giúp các bạn biết được các dạng bài tập chính cũng như biết cách giải những bài tập cơ bản trong môn học này.Với các bạn chuyên ngành Kế toán thì đây là tài liệu hữu ích.

   12 p cit 24/08/2015 287 1

 • Bài giảng Kế toán máy: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Kế toán máy: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 3 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting; Phân hệ hệ thống; phân hệ kế toán tổng hợp; Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu; Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả; Phân hệ kế toán vốn bằng tiền; Phân hệ...

   58 p cit 24/08/2015 217 2

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Phương Thanh

  Chương 2 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp nhằm giúp học viên hiểu được những vấn đề chung quy định trong chuẩn mực kế toán số 02 (VAS 02), vận dụng VAS 02 và chế độ kế toán vào hạch toán kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hàng tồn kho, biết cách đánh giá và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho,...

   19 p cit 24/08/2015 209 1

 • Ebook Kế toán sản xuất: Phần 2 – Đặng Thị Hòa (chủ biên) (ĐH Thương mại)

  Ebook Kế toán sản xuất: Phần 2 – Đặng Thị Hòa (chủ biên) (ĐH Thương mại)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Kế toán sản xuất”, phần 2 trình bày các nội dung: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp (tính toán giá thành sản phẩm), kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm (kế toán thành phẩm, kế toán tiêu thụ sản phẩm), kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và...

   102 p cit 28/06/2015 224 2

 • Ebook Kế toán sản xuất: Phần 1 – Đặng Thị Hòa (chủ biên) (ĐH Thương mại)

  Ebook Kế toán sản xuất: Phần 1 – Đặng Thị Hòa (chủ biên) (ĐH Thương mại)

  Phần 1 cuốn sách “Kế toán sản xuất” giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kế toán nguyên vật liệu (đặc điểm nguyên vật liệu, nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, phân loại, đánh giá nguyên vật liệu, kế toán nhập, xuất nguyên vật liệu), kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp....

   100 p cit 28/06/2015 325 2

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Đại học Sư phạm TP.HCM

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Đại học Sư phạm TP.HCM

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của Giáo trình Tin học đại cương để nắm bắt nội dung của 4 chương (từ chương 4 đến chương 7) với các nội dung: Thiết kế và trình bày báo cáo ở dạng trình chiếu, giao tiếp và học tập trên internet, xử lý số liệu với bảng tính điện tử, bài toán và thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết...

   230 p cit 28/06/2015 337 2

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Đại học Sư phạm TP.HCM

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Đại học Sư phạm TP.HCM

  Giáo trình "Tin học đại cương: Phần 1" trình bày nội dung của 3 chương đầu của giáo trình bao gồm: Giới thiệu tổng quan về văn hóa số và kỹ năng làm việc với máy tính, tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên internet, viết và trình bày một báo cáo dưới dạng văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo trình này.

   129 p cit 28/06/2015 587 3

 • Ebook Kế toán giá thành: Phần 1 - TS. Phan Đức Dũng

  Ebook Kế toán giá thành: Phần 1 - TS. Phan Đức Dũng

  Ebook Kế toán giá thành: Phần 1 do TS. Phan Đức Dũng biên soạn cung cấp cho các bạn các kiến thức về kế toán trong doanh nghiệp, kế toán giá thành sản phẩm, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm công nghiệp, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá thành sản phẩm.

   185 p cit 30/03/2015 281 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số