• Ebook Kế toán sản xuất: Phần 2 – Đặng Thị Hòa (chủ biên) (ĐH Thương mại)

  Ebook Kế toán sản xuất: Phần 2 – Đặng Thị Hòa (chủ biên) (ĐH Thương mại)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Kế toán sản xuất”, phần 2 trình bày các nội dung: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp (tính toán giá thành sản phẩm), kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm (kế toán thành phẩm, kế toán tiêu thụ sản phẩm), kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và...

   102 p cit 28/06/2015 225 2

 • Ebook Kế toán sản xuất: Phần 1 – Đặng Thị Hòa (chủ biên) (ĐH Thương mại)

  Ebook Kế toán sản xuất: Phần 1 – Đặng Thị Hòa (chủ biên) (ĐH Thương mại)

  Phần 1 cuốn sách “Kế toán sản xuất” giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kế toán nguyên vật liệu (đặc điểm nguyên vật liệu, nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, phân loại, đánh giá nguyên vật liệu, kế toán nhập, xuất nguyên vật liệu), kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp....

   100 p cit 28/06/2015 327 2

 • Ebook Kế toán giá thành: Phần 1 - TS. Phan Đức Dũng

  Ebook Kế toán giá thành: Phần 1 - TS. Phan Đức Dũng

  Ebook Kế toán giá thành: Phần 1 do TS. Phan Đức Dũng biên soạn cung cấp cho các bạn các kiến thức về kế toán trong doanh nghiệp, kế toán giá thành sản phẩm, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm công nghiệp, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá thành sản phẩm.

   185 p cit 30/03/2015 282 2

 • Ebook Kế toán Mỹ - Đối chiếu kế toán Việt Nam (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1 - TS. Phan Đức Dũng

  Ebook Kế toán Mỹ - Đối chiếu kế toán Việt Nam (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1 - TS. Phan Đức Dũng

  Phần 1 Ebook Kế toán Mỹ - Đối chiếu kế toán Việt Nam (Lý thuyết, bài tập và bài giải) cung cấp cho các bạn các nội dung về: Tổng quan về kế toán đối chiếu, mô hình kế toán, tài khoản và hệ thống kế toán kép, đo lường thu nhập kinh doanh và các bút toán điều chỉnh, kế toán các yếu tố đầu vào chủ yếu, hoàn tất chu trình kế toán, kế toán...

   446 p cit 30/03/2015 231 2

 • Ebook Kế toán giá thành: Phần 2 - TS. Phan Đức Dũng

  Ebook Kế toán giá thành: Phần 2 - TS. Phan Đức Dũng

  Ebook Kế toán giá thành: Phần 1 do TS. Phan Đức Dũng biên soạn cung cấp cho các bạn các kiến thức về kế toán hoạt động sản xuất phụ, kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. Cuốn sách dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế, đặc biệt là chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.

   212 p cit 30/03/2015 212 2

 • Ebook Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1 - Bộ Tài chính

  Ebook Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1 - Bộ Tài chính

  Phần 1 Ebook Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp trình bày những quy định chung, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp có thu và đơn vị hành chính sự nghiệp khác, hệ thống tài khoản kế toán đơn vị sự nghiệp có thu và đơn vị hành chính sự nghiệp khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   332 p cit 30/03/2015 203 1

 • Ebook Kế toán Mỹ - Đối chiếu kế toán Việt Nam (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2 - TS. Phan Đức Dũng

  Ebook Kế toán Mỹ - Đối chiếu kế toán Việt Nam (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2 - TS. Phan Đức Dũng

  Ebook Kế toán Mỹ - Đối chiếu kế toán Việt Nam (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2 giới thiệu đến bạn đọc các kiến thức về kế toán trong công ty thương mại, hệ thống kế toán và các nhật ký đặc biệt, kế toán tiền và khoản phải thu, kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu, báo cáo ngân lưu, kế toán đầu tư công ty và báo cáo...

   407 p cit 30/03/2015 153 2

 • Ebook Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2 - Bộ Tài chính

  Ebook Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2 - Bộ Tài chính

  Phần 2 Ebook Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp trình bày chế độ sổ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp có thu và đơn vị hành chính sự nghiệp khác, chế độ báo cáo tài chính đơn vị sự nghiệp có thu và đơn vị hành chính sự nghiệp khác. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   191 p cit 30/03/2015 211 1

 • Ebook Hướng dẫn gửi Email và Fax trong Word 2003: Phần 1 - Lữ Đức Hào

  Ebook Hướng dẫn gửi Email và Fax trong Word 2003: Phần 1 - Lữ Đức Hào

  Ebook Hướng dẫn gửi Email và Fax trong Word 2003: Phần 1 do Lữ Đức Hào biên soạn giới thiệu tới các bạn về các dịch vụ Fax; cách gửi, chuyển tiếp một bản Fax; cách xử lý sự cố các dịch vụ Fax; cách trộn thư. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này.

   76 p cit 31/01/2015 169 2

 • Ebook Hướng dẫn gửi Email và Fax trong Word 2003: Phần 2 - Lữ Đức Hào

  Ebook Hướng dẫn gửi Email và Fax trong Word 2003: Phần 2 - Lữ Đức Hào

  Mời các bạn tham khảo cuốn Ebook Hướng dẫn gửi Email và Fax trong Word 2003: Phần 2 do Lữ Đức Hào biên soạn để nắm bắt những kiến thức về cách tạo thông báo Email, Cách tạo và in phong bì trên Email. Tài liệu giúp các bạn nâng cao kỹ năng Tin học văn phòng của mình.

   97 p cit 31/01/2015 144 1

 • Bài giảng Tổng quan về kế toán quản trị - Th.S Hồ Phan Minh Đức

  Bài giảng Tổng quan về kế toán quản trị - Th.S Hồ Phan Minh Đức

  Mục tiêu chủ yếu của bài giảng kế toán quản trị là cung cấp thông tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch và ra quyết định, trợ giúp nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức, thúc đẩy các nhà quản lý đạt được các mục tiêu của tổ chức, và đo lường hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý và các bộ phận,...

   210 p cit 31/10/2014 254 6

 • Ebook Hệ thống thông tin Kế toán - Nguyễn Thế Hưng

  Ebook Hệ thống thông tin Kế toán - Nguyễn Thế Hưng

  Ebook Hệ thống thông tin Kế toán do Nguyễn Thế Hưng biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về: tổng quan hệ thống thông tin Kế toán, cơ sở dữ liệu, chu trình Kế toán, kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin Kế toán, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Kế toán, thực hiện và vận hành hệ thống thông tin Kế toán.

   348 p cit 31/10/2014 231 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số