• Bài giảng Kế toán máy

  Bài giảng Kế toán máy

  • Cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về một hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính • Nhận diện rõ vai trò của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán • Bước đầu hiểu được cấu trúc của một chương trình kế toán máy nhằm xác định rõ công việc của kế toán viên khi làm việc với phần mềm kế...

   70 p cit 19/07/2012 207 8

 • Kế toán công ty chứng khoán

  Kế toán công ty chứng khoán

  Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình hình thành và phát triển, cùng với nó hình thành các công ty chứng khoán làm trung gian giữa người mua và người bán trên thị trường chứng khoán. Kế toán là công cụ quản lý kinh tế tài chính có hiệu quả và cần thiết đối với các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các công ty chứng khoán nói riêng -...

   465 p cit 19/07/2012 150 2

 • Kế toán quản trị

  Kế toán quản trị

  ♦ Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý. ♦ Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị. ♦ Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. ♦ Nắm được các nội dung của kế toán quản trị. ♦ Nắm được các nhân tố thúc đẩy...

   129 p cit 19/07/2012 289 30

 • Bài giảng Kế toán thuế

  Bài giảng Kế toán thuế

  Khi nghiên cứu chương này, người học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản sau. • Hiểu được thuế GTGT là gì?. Thuế GTGT ban hành năm nào và có hiệu lực thu hành khi nào?. • Tại sao gọi là thuế GTGT?. • Ai là người nộp thuế, ai là người chịu thuế?. • Tại sao nói thuế GTGT là thuế gián thu?. • Nắm được giá tính thuế đối với từng hoạt...

   169 p cit 19/07/2012 184 7

 • KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  Có rất nhiều các loại hình tổ chức khác nhau có ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của chúng ta: Các nhà sản xuất, công ty dịch vụ, các nhà bán lẻ, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức, cơ quan của chính phủ. Tất cả các tổ chức này đều có 2 đặc điểm chung: Thứ nhất, mọi tổ chức đều có các mục tiêu hoạt động. Chẳng hạn,...

   208 p cit 19/07/2012 192 5

 • NGHIỆP VỤ THƯ KÝ HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ, KẾ TOÁN

  NGHIỆP VỤ THƯ KÝ HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ, KẾ TOÁN

  Nguyên lý kế toán: Hướng dẫn lập chứng từ kế toán; Sử dụng tài khoản; Ghi sổ kế toán; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán – Kiểm toán; Sổ kế toán – kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh + Quản trị nhân sự : Mục tiêu của Quản trị nhân sự;...

   207 p cit 19/07/2012 59 4

 • Tổng quan về phần mềm kế toán

  Tổng quan về phần mềm kế toán

  Kế toán là một môn khoa học kinh tế tài chính, hỗ trợ công tác quản lý trong các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kế toán đã sớm tiếp cận và sử dụng CNTT hiện đại trong việc thu thập, xử lý, truyền tải thông tin

   197 p cit 19/07/2012 181 6

 • Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán

  Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán

  Các nhà quản trị, người sở hữu và người trong nội bộ doanh nghiệp, những người ngoài doanh nghiệp là những người có thể dùng thông tin kế toán. Hệ thống kế toán phải cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp cũng như cho những người ngoài doanh nghiệp quan tâm đến các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Mỗi người sử dụng yêu cầu...

   498 p cit 19/07/2012 190 17

 • Từ điển kế toán kiểm toán thương mại Anh - Việt

  Từ điển kế toán kiểm toán thương mại Anh - Việt

  Việc cập nhật thuật ngữ tiếng Anh trong các lĩnh vực chuyên dụng tài chính, ngân hàng, thương mại đang là mối quan tâm của các sinh viên chuyên ngành kinh tế, cán bộ ngoại thương, các nhà hoạt động doanh nghiệp hiện nay. Hơn nữa trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, trước mắt là quá trình hội nhập kinh tế khu vực ASEAN và trong tương lai gần là...

   699 p cit 19/07/2012 193 15

Hướng dẫn khai thác thư viện số