• Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vĩ mô: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vĩ mô: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nguyên lý kinh tế học vĩ mô", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sản xuất - Chi phí - Lợi nhuận, cấu trúc thị trường, thị trường lao động, những thất bại của thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p cit 12/01/2016 202 1

 • Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vĩ mô: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vĩ mô: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý kinh tế học vĩ mô" do PGS.TS. Vũ Kim Dũng chủ biên giới thiệu tới người học các nội dung: Tổng quan về kinh tế học, cung - cầu, độ co giãn, lý thuyết lợi ích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p cit 12/01/2016 204 1

 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh): Phần 1

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh): Phần 1

  (NB) Phần 1 Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh) gồm nội dung các chương: Chương 1 - Một số hàm thông dụng, chương 2 - Cơ sở dữ liệu trên excel, chương 3 - Tổng hợp, phân tích và thống kê số liệu.

   60 p cit 29/12/2015 237 1

 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh): Phần 2

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh): Phần 2

  (NB) Phần 2 Giáo trình Tin học ứng dụng trong kinh doanh (Dùng cho sinh viên cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh) gồm nội dung các chương: Chương 4 - Các hàm tài chính, chương 5 - Các bài toán ứng dụng trong kinh doanh. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   51 p cit 29/12/2015 299 1

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Đại học Sư phạm TP.HCM

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - Đại học Sư phạm TP.HCM

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của Giáo trình Tin học đại cương để nắm bắt nội dung của 4 chương (từ chương 4 đến chương 7) với các nội dung: Thiết kế và trình bày báo cáo ở dạng trình chiếu, giao tiếp và học tập trên internet, xử lý số liệu với bảng tính điện tử, bài toán và thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết...

   230 p cit 28/06/2015 337 2

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Đại học Sư phạm TP.HCM

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - Đại học Sư phạm TP.HCM

  Giáo trình "Tin học đại cương: Phần 1" trình bày nội dung của 3 chương đầu của giáo trình bao gồm: Giới thiệu tổng quan về văn hóa số và kỹ năng làm việc với máy tính, tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên internet, viết và trình bày một báo cáo dưới dạng văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo trình này.

   129 p cit 28/06/2015 587 3

 • Giáo trình Tin học đại cương A1: Phần 1 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Tin học đại cương A1: Phần 1 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Tin học đại cương A1 được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương 1 và chương 2. Chương 1 giới thiệu tổng quan về máy tính với các nội dung như: Giới thiệu, thông tin - biểu diễn và xử lý thông tin, các hệ đếm và các phép tính, cấu trúc của máy tính và các thiết bị ngoại vi,.... Chương 2 giới thiệu tổng...

   53 p cit 31/01/2015 192 1

 • Giáo trình Tin học đại cương A1: Phần 2 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Tin học đại cương A1: Phần 2 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Phần 2 Giáo trình Tin học đại cương A1 tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương 3 về lập trình căn bản bằng ngôn ngữ Pascal, với các nội dung như: Giới thiệu về ngôn ngữ Pascal, cấu trúc của chương trình Pascal, các phần tử cơ bản của Pascal, các kiểu dữ liệu đơn giản, hằng - biến và biểu thức, các câu lệnh đơn giản,... và các...

   231 p cit 31/01/2015 310 2

 • Giáo trình: "Kế toán quốc tế"

  Giáo trình: "Kế toán quốc tế"

  Giáo trình cung cấp một số kiến thức cơ bản về công tác kế toán trong doanh nghiệp nước ngoài gồm các nguyên tắc xây dựng các hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), cách thu thập, hạch toán ngiệp vụ kế toán và xử lý trong doanh nghiệp quốc tế, sự khác nhau trong cách thức tiếp cận về kế toán...

   143 p cit 31/10/2014 219 4

 • Giáo trình Kế toán tài chính - Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Giáo trình Kế toán tài chính - Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Giáo trình Kế toán tài chính giúp người xem nắm rõ quá trình hạch toán trong kế toán lưu chuyển hàng hóa của doanh nghiệp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán công ty cổ phần. Mời các bạn tham khảo.

   194 p cit 31/10/2014 213 1

 • Giáo trình Kế toán quản trị - Nguyễn Bảo Linh

  Giáo trình Kế toán quản trị - Nguyễn Bảo Linh

  Giáo trình Kế toán quản trị trình bày các chuyên đề sau: tổng quát về kế toán quản trị, phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận, mối quan hệ CVP, hoạch định ngân sách, đánh giá hoàn vốn, định giá bán sản phẩm, sử dụng thông tin thích hợp để ra các quyết định kinh doanh, quyết định tiếp tục hay ngưng sản xuất...

   33 p cit 24/09/2014 221 3

 • Giáo trình Kế toán quản trị - PGS.TS Phạm Văn Được

  Giáo trình Kế toán quản trị - PGS.TS Phạm Văn Được

  Sau khi tham khảo sách này độc giả nắm được tổng quan về kế toán quản trị, cách phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP) và phân tích biến động của các chỉ số tài chính trong doanh nghiệp. Cung cấp nghững kiến thức hữu ích cho các nhà quản trị tổ chức, các kế toán viên, sinh viên và tất cả những ai quâm tâm đến kế...

   448 p cit 24/09/2014 247 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số