• Bài giảng Kế toán tài sản cố định (phần 2) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kế toán tài sản cố định (phần 2) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kế toán tài sản cố định nhằm giúp sinh có thể: Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định.

   19 p cit 27/10/2014 202 6

 • Ebook Hệ thống thông tin Kế toán - Nguyễn Thế Hưng

  Ebook Hệ thống thông tin Kế toán - Nguyễn Thế Hưng

  Ebook Hệ thống thông tin Kế toán do Nguyễn Thế Hưng biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về: tổng quan hệ thống thông tin Kế toán, cơ sở dữ liệu, chu trình Kế toán, kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin Kế toán, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Kế toán, thực hiện và vận hành hệ thống thông tin Kế toán.

   348 p cit 31/10/2014 231 6

 • Kế toán tài chính 1

  Kế toán tài chính 1

  DN khi ghi sổ KT phải chọn đồng tiền chính thức Ngoại tệ phải quy đổi ra đồng tiền chính thức đã chọn - CL tỷ giá hối đoái phát sinh trong năm TC ghi vào TK 515, 635 - Theo dõi chi tiết theo nguyên tệ (USD, GBP…) Vàng, bạc, đá quý  quy ra đồng tiền ghi sổ và theo dõi chi tiết theo số lượng, trọng lượng, quy cách… Xuất ngoại tệ, vàng bạc…...

   54 p cit 09/05/2013 163 6

 • Bài giảng Tổng quan về kế toán quản trị - Th.S Hồ Phan Minh Đức

  Bài giảng Tổng quan về kế toán quản trị - Th.S Hồ Phan Minh Đức

  Mục tiêu chủ yếu của bài giảng kế toán quản trị là cung cấp thông tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch và ra quyết định, trợ giúp nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức, thúc đẩy các nhà quản lý đạt được các mục tiêu của tổ chức, và đo lường hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý và các bộ phận,...

   210 p cit 31/10/2014 253 6

 • Tổng quan về phần mềm kế toán

  Tổng quan về phần mềm kế toán

  Kế toán là một môn khoa học kinh tế tài chính, hỗ trợ công tác quản lý trong các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kế toán đã sớm tiếp cận và sử dụng CNTT hiện đại trong việc thu thập, xử lý, truyền tải thông tin

   197 p cit 19/07/2012 181 6

 • Giáo trình Mô phỏng lập báo cáo tài chính: Phần 2 - ĐH Kỹ thuật Công nghệ

  Giáo trình Mô phỏng lập báo cáo tài chính: Phần 2 - ĐH Kỹ thuật Công nghệ

  Giáo trình Mô phỏng lập báo cáo tài chính - Phần 1 trình bày về hướng dẫn lập báo cáo tài chính gồm các nội dung: những thông tin chung của doanh nghiệp, kỳ báo cáo, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính. Phần 2 của giáo trình là phần tài liệu tham khảo về tổ...

   112 p cit 24/09/2014 193 6

 • Kế toán công ty chứng khoán

  Kế toán công ty chứng khoán

  Tài liệu “Kế toán công ty chứng khoán” được biên soạn và đưa vào giảng dạy tại học viện tài chính nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán và kế toán công ty chứng khoán hiện nay, và rất có ích cho các cán bộ tài chính kế toán, nhà đầu tư, các nhà quản lý công ty chứng khoán

   465 p cit 19/07/2012 161 5

 • KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  Có rất nhiều các loại hình tổ chức khác nhau có ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của chúng ta: Các nhà sản xuất, công ty dịch vụ, các nhà bán lẻ, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức, cơ quan của chính phủ. Tất cả các tổ chức này đều có 2 đặc điểm chung: Thứ nhất, mọi tổ chức đều có các mục tiêu hoạt động. Chẳng hạn,...

   208 p cit 19/07/2012 192 5

 • Kế toán doanh nghiệp sản xuất

  Kế toán doanh nghiệp sản xuất

  Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất Tập hợp chi phí sản xuất ấ Tính giá thành sản phẩm Kế toán hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng • Kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình ế ấ sản xuất • Báo cáo tài chính doanh nghiệp sản

   15 p cit 03/01/2013 192 5

 • Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

  Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

  lý thuyết hạch toán kế toán là cơ sở, nền tảng quan trọng nhất của khoa học kế toán nói riêng và khoa học kinh tế nói chung. Đối với sinh viên, học sinh các trường khối kinh tế và quản trị kinh doanh việc nắm chắc lý thuyết hạch toán kế toán sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành liên quan đến quản lý kinh tế,...

   327 p cit 19/07/2012 167 5

 • Giáo tình Kế toán excel (p.II)- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Bắc Củ Chi

  Giáo tình Kế toán excel (p.II)- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Bắc Củ Chi

  Công tác kế toán là quá trình tổng hợp và phân tích số liệu tài chính của doanh nghiệp, quản lý doanh thu, chi phí và là thước đo xác định một doanh nghiệp đang làm ăn có lãi hay thua lỗ. Có thể nói đối với một doanh nghiệp dù lớn hay bé, công tác kế toán cũng hết sức quan trọng. Nghiên cứu phần II Miscrosoft excel với công tác kế toán này giúp bạn...

   39 p cit 04/03/2014 244 5

 • Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010

  Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010

  Giáo trình sẽ hướng dẫn bạn học hạch toán nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010, đây là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nội dung cuốn sách bao gồm: Bắt đầu với MISA SME.NET 2010, các thao tác thường dùng, thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu, quy trình hạch toán kế toán trên MISA...

   196 p cit 24/09/2014 196 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số