• Giáo trình Cơ sở dữ liệu - PGS.TS. Vũ Đức Thi

    Giáo trình Cơ sở dữ liệu - PGS.TS. Vũ Đức Thi

    Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở dữ liệu (CSDL), giúp sinh viên có thể ứng dụng những kiến thức này vào thực tiễn và tiếp tục nghiên cứu học tập được các môn tin học khác. Giáo trình gồm 6 chương chính, ngoài chương mở đầu và tài liệu tham khảo. Chương 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về...

     180 p cit 03/04/2014 158 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số