• Bài giảng về vật liệu từ cấu trúc nanô: Phần 1- PGS. TS. Trần Hoàng Hải

  Bài giảng về vật liệu từ cấu trúc nanô: Phần 1- PGS. TS. Trần Hoàng Hải

  Bài giảng về vật liệu từ cấu trúc nanô: Phần 1 gồm 2 chương. Nội dung Phần 1 bài giảng trình bày những khái niệm cơ bản về vật liệu từ và ứng dụng của vật liệu từ. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   107 p cit 16/07/2014 66 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 7: Phương trình đạo hàm riêng

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 7: Phương trình đạo hàm riêng

  Trong toán học, một phương trình vi phân riêng phần (còn gọi là phương trình vi phân đạo hàm riêng, phương trình đạo hàm riêng, phương trình vi phân từng phần, hay phương trình vi phân riêng) là một phương trình liên hệ giữa một hàm chưa biết với các biến độc lập của nó và các đạo hàm riêng của hàm theo các biến này. Để tìm được hàm chưa biết,...

   8 p cit 10/05/2013 134 3

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 6: Hệ Phương trình vi phân cấp 2

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 6: Hệ Phương trình vi phân cấp 2

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

   14 p cit 10/05/2013 136 2

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 5: Phương trình vi phân cấp 2

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 5: Phương trình vi phân cấp 2

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

   16 p cit 10/05/2013 112 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 4: Phương trình vi phân cấp 1(phần 1)

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 4: Phương trình vi phân cấp 1(phần 1)

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

   12 p cit 10/05/2013 140 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 3: Chuỗi Fourier

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 3: Chuỗi Fourier

  Trong toán học, chuỗi Fourier (được dặt tên theo nhà toán học Joseph Fourier) của một hàm tuần hoàn là một cách biểu diễn hàm đó dưới dạng tổng của các hàm tuần hoàn có dạng ejnx, trong đó, e là số Euler và j là đơn vị số ảo.Theo công thức Euler, các chuỗi này có thể được biểu diễn một cách tương đương theo các hàm sin và hàm cos.

   12 p cit 10/05/2013 130 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 2: Chuỗi lũy thừa

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 2: Chuỗi lũy thừa

  Trong toán học, một chuỗi là một tổng của một dãy các biểu thức toán học. Trong đa số các trường hợp sử dụng, các biểu thức trong chuỗi có thể được xây dựng bằng các công thức hay thuật toán hay thậm chí bằng số ngẫu nhiên. Chuỗi có thể hữu hạn, có số các biểu thức là hữu hạn, hay vô hạn, có số lượng các biểu thức dài vô hạn....

   15 p cit 10/05/2013 119 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 1: Chuỗi số(phần 2)

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 1: Chuỗi số(phần 2)

  Trong toán học, một chuỗi là một tổng của một dãy các biểu thức toán học. Trong đa số các trường hợp sử dụng, các biểu thức trong chuỗi có thể được xây dựng bằng các công thức hay thuật toán hay thậm chí bằng số ngẫu nhiên. Chuỗi có thể hữu hạn, có số các biểu thức là hữu hạn, hay vô hạn, có số lượng các biểu thức dài vô hạn....

   13 p cit 10/05/2013 134 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 1: Chuỗi số(phần 1)

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 1: Chuỗi số(phần 1)

  Trong toán học, một chuỗi là một tổng của một dãy các biểu thức toán học. Trong đa số các trường hợp sử dụng, các biểu thức trong chuỗi có thể được xây dựng bằng các công thức hay thuật toán hay thậm chí bằng số ngẫu nhiên. Chuỗi có thể hữu hạn, có số các biểu thức là hữu hạn, hay vô hạn, có số lượng các biểu thức dài vô hạn....

   10 p cit 10/05/2013 124 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số