• Giáo trình Hóa phân tích: Phần 1 - ĐH Đà Lạt

  Giáo trình Hóa phân tích: Phần 1 - ĐH Đà Lạt

  Giáo trình Hóa phân tích - Phần 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thúc cơ bản nhất về các loại phản ứng, cách tính toán và kỹ thuật tiến hành phân tích đối tượng bằng phương pháp hóa học. Tham khảo phần 1 của cuốn giáo trình, bạn sẽ nắm được nội dung tài liệu cụ thể hơn.

   64 p cit 19/07/2014 190 1

 • Ebook Tin Sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin Sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin Sinh học: Phần 2 trình bày chương trình thiết kế và lựa chọn đoạn mồi Primer3, chương trình phân tích cấu trúc tương đồng Blast, chương trình hiển thị phân tích cấu trúc không gian Cn3D, tra cứu dữ liệu qua internet, khai thác thông tin cơ sở dữ liệu để thiết kế gen.

   70 p cit 19/07/2014 199 1

 • Ebook Tin Sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin Sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin Sinh học nhằm cung cấp cho cán bộ và sinh viên ngành công nghệ sinh học, cũng như các đối tượng khác có liên quan những kiến thức cơ bản về Tin - Sinh học. Phần 1 cuốn sách trình bày các chương: Đại cương về internet, cơ sở dữ liệu công nghệ sinh học, nghiên cứu cấu trúc chuỗi DNA và amino axit, chương trình phân tích cấu trúc chuỗi Clustalw.

   74 p cit 19/07/2014 212 1

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương: Phần 1 - Nguyễn Tiến Quang (chủ biên)

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương: Phần 1 - Nguyễn Tiến Quang (chủ biên)

  Phần 1 ebook Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương có nội dung tóm tắt lý thuyết và hệ thống bài toán của 6 chương là: Cơ sở, nhóm và đồng cấu nhóm, cấu trúc nhóm, vành và trường, vành đa thức và vành ơclit, phân tích đa thức trên các trường số. Cuốn sách phục vụ đối tượng chủ yếu là sinh viên đại học, cao đẳng sư phạm chuyên...

   127 p cit 19/07/2014 530 2

 • Ebook Hóa Sinh học: Phần 2 - Trần Thanh Nhãn

  Ebook Hóa Sinh học: Phần 2 - Trần Thanh Nhãn

  Ebook Hóa Sinh học: Phần 2 trình bày sự chuyển hóa acid nucleic, liên quan và điều hòa chuyển hóa, sự trao đổi nước và các chất điện giải, thăng bằng acid - base, hóa sinh thận và nước tiểu, hóa sinh gan, hóa sinh máu.

   115 p cit 19/07/2014 367 1

 • Ebook Toán cao cấp: Phần 1 - Trương Minh Chính

  Ebook Toán cao cấp: Phần 1 - Trương Minh Chính

  Phần 1 cuốn sách "Toán cao cấp" dành cho sinh viên hệ cao đẳng ngành kinh tế, trình bày các kiến thức cơ bản nhất về hàm số một biến số, phép tính vi phân của hàm số một biến, nguyên hàm - tích phân.

   126 p cit 19/07/2014 184 1

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương: Phần 2 - Nguyễn Tiến Quang (chủ biên)

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương: Phần 2 - Nguyễn Tiến Quang (chủ biên)

  Phần 2 ebook Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương trình bày lời giải cho một số bài khó, hoặc hướng dẫn, hoặc trả lời cho một số bài tập đơn giản hơn cho bài tập các chương đã được đưa ra ở phần 1 là cơ sở, nhóm và đồng cấu nhóm, cấu trúc nhóm, vành và trường, vành đa thức và vành ơclit, phân tích đa thức trên các trường số.

   125 p cit 19/07/2014 273 2

 • Ebook Toán cao cấp: Phần 2 - Trương Minh Chính

  Ebook Toán cao cấp: Phần 2 - Trương Minh Chính

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Toán cao cấp" trình bày các kiến thức cơ bản về hàm số nhiều biến số, ma trận - định thức - hệ phương trình tuyến tính tổng quát, không gian vector. Sau mỗi chương đều có phần bài tập giúp sinh viên rèn luyện và củng cố phần kiến thức đã học.

   105 p cit 19/07/2014 185 1

 • Bài giảng Vật lý A2: Chương 1

  Bài giảng Vật lý A2: Chương 1

  Chương 1 Dao động và sóng thuộc bài giảng Vật lý A2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: dao động cơ, dao động điện từ điều hòa, dao động điện từ tắt dần, dao động điện từ cưỡng bức, tổng hợp dao động, sóng, dao động cơ điều hòa,...

   42 p cit 16/07/2014 153 1

 • Bài giảng Vật lý A2: Chương 7

  Bài giảng Vật lý A2: Chương 7

  Chương 7 Cơ học lượng tử thuộc bài giảng Vật lý A2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: lưỡng tính sóng hạt của vi hạt, hệ thức bất định Heisenberg, hàm sóng, phương trình Schrodinger.

   21 p cit 16/07/2014 139 1

 • Bài giảng Vật lý A2: Chương 4

  Bài giảng Vật lý A2: Chương 4

  Chương 4 Phân cực ánh sáng thuộc bài giảng Vật lý A2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: ánh sáng phân cực, phân cực do lưỡng chiết.

   29 p cit 16/07/2014 159 1

 • Bài giảng Vật lý A2: Chương 6

  Bài giảng Vật lý A2: Chương 6

  Chương 6 Nhiệt học lượng tử thuộc bài giảng Vật lý A2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: bức xạ nhiệt cân bằng, các đại lượng đặc trưng của bức xạ nhiệt cân bằng, các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối, thuyết lượng tử Planck,...

   19 p cit 16/07/2014 208 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số