• Ebook Hóa học vô cơ: Tập 2 - NXB Giáo dục

  Ebook Hóa học vô cơ: Tập 2 - NXB Giáo dục

  Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó. Sau đây là ebook "Hóa học vô cơ" trình bày kiến thức về hóa học nói chung và hóa học vô cơ nói riêng. Đây là tài...

   294 p cit 13/09/2014 129 1

 • Hóa phân tích: Phần 2 - Nguyễn Xuân Trung

  Hóa phân tích: Phần 2 - Nguyễn Xuân Trung

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Hóa phân tích có nội dung trình bày các kiến thức về cân bằng tạo phức và phương pháp chuẩn độ phức chất, cân bằng trong dung dịch tạo thành hợp chất ít tan và phương pháp chuẩn độ kết tủa, cân bằng oxi hóa khử, phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử, phương pháp phân tích khối lượng.

   93 p cit 19/07/2014 171 1

 • Ebook Trắc địa: Phần 1 - TS. Đàm Xuân Hoàn

  Ebook Trắc địa: Phần 1 - TS. Đàm Xuân Hoàn

  Phần 1 của cuốn Ebook Trắc địa có kết cấu nội dung gồm 3 chương đầu trình bày về những kiến thức chung về trắc địa, đo độc cao, đo vẽ bình đồ. Các kiến thức được trình bày rõ ràng, chi tiết, bám sát chương trình đào tạo. Các bạn có thể tham khảo để nâng cao kiến thức.

   90 p cit 19/07/2014 181 1

 • Ebook Trắc địa: Phần 2 - TS. Đàm Xuân Hoàn

  Ebook Trắc địa: Phần 2 - TS. Đàm Xuân Hoàn

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn ebook sẽ giới thiệu đến người học các kiến thức về tính diện tích, lý thuyết sai số đo, bình sai lưới trắc địa khu vực. Tham khảo cuốn sách để nắm nội dung cụ thể hơn. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hay giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo.

   109 p cit 19/07/2014 131 1

 • Hóa phân tích: Phần 1 - Nguyễn Xuân Trung

  Hóa phân tích: Phần 1 - Nguyễn Xuân Trung

  Hóa học phân tích là một môn học về các phương pháp xác định thành phần định tính và thành phần định lượng các chất và hỗn hợp của chúng. Phần 1 của tài liệu Hóa phân tích có kết cấu nội dung gồm 4 chương đầu trình bày về phương pháp phân tích thể tích, cân bằng axit bazơ, phương pháp chẩn đoán độ axit - bazơ.

   88 p cit 19/07/2014 177 1

 • Ebook Tin Sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin Sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin Sinh học: Phần 2 trình bày chương trình thiết kế và lựa chọn đoạn mồi Primer3, chương trình phân tích cấu trúc tương đồng Blast, chương trình hiển thị phân tích cấu trúc không gian Cn3D, tra cứu dữ liệu qua internet, khai thác thông tin cơ sở dữ liệu để thiết kế gen.

   70 p cit 19/07/2014 215 1

 • Ebook Tin Sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin Sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin Sinh học nhằm cung cấp cho cán bộ và sinh viên ngành công nghệ sinh học, cũng như các đối tượng khác có liên quan những kiến thức cơ bản về Tin - Sinh học. Phần 1 cuốn sách trình bày các chương: Đại cương về internet, cơ sở dữ liệu công nghệ sinh học, nghiên cứu cấu trúc chuỗi DNA và amino axit, chương trình phân tích cấu trúc chuỗi Clustalw.

   74 p cit 19/07/2014 224 1

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương: Phần 1 - Nguyễn Tiến Quang (chủ biên)

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương: Phần 1 - Nguyễn Tiến Quang (chủ biên)

  Phần 1 ebook Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương có nội dung tóm tắt lý thuyết và hệ thống bài toán của 6 chương là: Cơ sở, nhóm và đồng cấu nhóm, cấu trúc nhóm, vành và trường, vành đa thức và vành ơclit, phân tích đa thức trên các trường số. Cuốn sách phục vụ đối tượng chủ yếu là sinh viên đại học, cao đẳng sư phạm chuyên...

   127 p cit 19/07/2014 548 2

 • Ebook Hóa Sinh học: Phần 2 - Trần Thanh Nhãn

  Ebook Hóa Sinh học: Phần 2 - Trần Thanh Nhãn

  Ebook Hóa Sinh học: Phần 2 trình bày sự chuyển hóa acid nucleic, liên quan và điều hòa chuyển hóa, sự trao đổi nước và các chất điện giải, thăng bằng acid - base, hóa sinh thận và nước tiểu, hóa sinh gan, hóa sinh máu.

   115 p cit 19/07/2014 381 1

 • Ebook Toán cao cấp: Phần 1 - Trương Minh Chính

  Ebook Toán cao cấp: Phần 1 - Trương Minh Chính

  Phần 1 cuốn sách "Toán cao cấp" dành cho sinh viên hệ cao đẳng ngành kinh tế, trình bày các kiến thức cơ bản nhất về hàm số một biến số, phép tính vi phân của hàm số một biến, nguyên hàm - tích phân.

   126 p cit 19/07/2014 194 1

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương: Phần 2 - Nguyễn Tiến Quang (chủ biên)

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương: Phần 2 - Nguyễn Tiến Quang (chủ biên)

  Phần 2 ebook Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương trình bày lời giải cho một số bài khó, hoặc hướng dẫn, hoặc trả lời cho một số bài tập đơn giản hơn cho bài tập các chương đã được đưa ra ở phần 1 là cơ sở, nhóm và đồng cấu nhóm, cấu trúc nhóm, vành và trường, vành đa thức và vành ơclit, phân tích đa thức trên các trường số.

   125 p cit 19/07/2014 288 2

 • Ebook Toán cao cấp: Phần 2 - Trương Minh Chính

  Ebook Toán cao cấp: Phần 2 - Trương Minh Chính

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Toán cao cấp" trình bày các kiến thức cơ bản về hàm số nhiều biến số, ma trận - định thức - hệ phương trình tuyến tính tổng quát, không gian vector. Sau mỗi chương đều có phần bài tập giúp sinh viên rèn luyện và củng cố phần kiến thức đã học.

   105 p cit 19/07/2014 195 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số