• Bài giảng Vật lý A2: Chương 1

  Bài giảng Vật lý A2: Chương 1

  Chương 1 Dao động và sóng thuộc bài giảng Vật lý A2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: dao động cơ, dao động điện từ điều hòa, dao động điện từ tắt dần, dao động điện từ cưỡng bức, tổng hợp dao động, sóng, dao động cơ điều hòa,...

   42 p cit 16/07/2014 165 1

 • Bài giảng Vật lý A2: Chương 7

  Bài giảng Vật lý A2: Chương 7

  Chương 7 Cơ học lượng tử thuộc bài giảng Vật lý A2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: lưỡng tính sóng hạt của vi hạt, hệ thức bất định Heisenberg, hàm sóng, phương trình Schrodinger.

   21 p cit 16/07/2014 150 1

 • Bài giảng Vật lý A2: Chương 4

  Bài giảng Vật lý A2: Chương 4

  Chương 4 Phân cực ánh sáng thuộc bài giảng Vật lý A2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: ánh sáng phân cực, phân cực do lưỡng chiết.

   29 p cit 16/07/2014 170 1

 • Bài giảng Vật lý A2: Chương 6

  Bài giảng Vật lý A2: Chương 6

  Chương 6 Nhiệt học lượng tử thuộc bài giảng Vật lý A2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: bức xạ nhiệt cân bằng, các đại lượng đặc trưng của bức xạ nhiệt cân bằng, các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối, thuyết lượng tử Planck,...

   19 p cit 16/07/2014 219 1

 • Bài giảng Vật lý A1: Chương 10

  Bài giảng Vật lý A1: Chương 10

  Chương 10 Hiện tượng cảm ứng điện từ thuộc bài giảng Vật lý A1, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, hiện tượng hỗ cảm, năng lượng từ trường.

   17 p cit 16/07/2014 147 1

 • Bài giảng Vật lý A1: Chương 8

  Bài giảng Vật lý A1: Chương 8

  Chương 8 Dòng điện không đổi thuộc bài giảng Vật lý A1, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: bản chất của dòng điện, những đại lượng đặc trưng của dòng điện, định luật Ohm với đoạn mạch thuần trở, suất điện động, định luật Kirchhoff (kiếc - hốp).

   17 p cit 16/07/2014 172 1

 • Bài giảng Vật lý A2: Chương 3

  Bài giảng Vật lý A2: Chương 3

  Chương 3 Nhiễu xạ ánh sáng thuộc bài giảng Vật lý A2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: nhiễu xạ gây bởi sóng câu, nhiễu xạ 1 khe.

   19 p cit 16/07/2014 165 1

 • Bài giảng Vật lý A2: Chương 5

  Bài giảng Vật lý A2: Chương 5

  Chương 5 Quang học lượng tử thuộc bài giảng Vật lý A2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: quan niệm về không gian, thời gian theo quan điểm cơ học cổ điển, hai tiên đề của Einstein, phép biến đổi Lorentz, các hệ quả của phép biến đổi Lorentz,...

   11 p cit 16/07/2014 173 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - Lê Văn Nam

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - Lê Văn Nam

  Chương 2: Động lực học chất điểm thuộc bài giảng Vật lý đại cương trình bày nội dung về các định luật Newton, lực cơ học, phương pháp động lực học, động lượng và xung lượng, mômen động lượng - mômen lực, nguyên lý tương đối Galilée - lực quán tính. Tham khảo tài liệu này để nắm rõ chi tiết môn học.

   18 p cit 16/07/2014 224 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 4: Công và năng lượng

  Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 4: Công và năng lượng

  Dưới đây là bài giảng Vật lý đại cương chương 4 Công và năng lượng trình bày các nội dung chính: Công, công suất, năng lượng, động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế, va chạm. Chúng ta hãy tham khảo tài liệu này để củng cố kiến thức một cách chặt chẽ hơn.

   10 p cit 16/07/2014 216 1

 • Bài giảng Dây quấn máy điện xoay chiều: Giới thiệu về SPHH và PTHH - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Dây quấn máy điện xoay chiều: Giới thiệu về SPHH và PTHH - TS. Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Dây quấn máy điện xoay chiều: Giới thiệu về SPHH và PTHH.TS trình bày các nội dung: Cách thực hiện dây quấn máy điện, giới thiệu về sai phân hữu hạn, cơ bản về phần tử hữu hạn (cho kỹ sư) và các nội dung khác. Mời bạn tham khảo tài liệu để hiểu hơn về các nội dung trên

   12 p cit 16/07/2014 143 1

 • Bài giảng Địa chất học: Chương 1 - Nguyễn Thị Mây

  Bài giảng Địa chất học: Chương 1 - Nguyễn Thị Mây

  Bài giảng Địa chất học: Chương 1 nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về: Cấu tạo của Trái Đất, các tính chất vật lý cơ bản và thành phần hoá học của Trái Đất. Mời bạn đọc tham khảo bài giảng để hiểu rõ thêm về các nội dung trên.

   26 p cit 16/07/2014 204 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số