• Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 7: Phương trình đạo hàm riêng

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 7: Phương trình đạo hàm riêng

  Trong toán học, một phương trình vi phân riêng phần (còn gọi là phương trình vi phân đạo hàm riêng, phương trình đạo hàm riêng, phương trình vi phân từng phần, hay phương trình vi phân riêng) là một phương trình liên hệ giữa một hàm chưa biết với các biến độc lập của nó và các đạo hàm riêng của hàm theo các biến này. Để tìm được hàm chưa biết,...

   8 p cit 10/05/2013 177 3

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 6: Hệ Phương trình vi phân cấp 2

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 6: Hệ Phương trình vi phân cấp 2

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

   14 p cit 10/05/2013 169 2

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 5: Phương trình vi phân cấp 2

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 5: Phương trình vi phân cấp 2

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

   16 p cit 10/05/2013 170 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 4: Phương trình vi phân cấp 1(phần 1)

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 4: Phương trình vi phân cấp 1(phần 1)

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

   12 p cit 10/05/2013 183 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 4: Phương trình vi phân cấp 1

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 4: Phương trình vi phân cấp 1

  Phương trình vi phân hay phương trình sai phân là một phương trình toán học nhằm biễu diễn mối quan hệ giữa một hàm chưa được biết (một hoặc nhiều biến) với đạo hàm của nó (có bậc khác nhau). Phương trình sai phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật, vật lí, kinh tế và một số ngành khác.

   16 p cit 10/05/2013 193 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 3: Chuỗi Fourier

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 3: Chuỗi Fourier

  Trong toán học, chuỗi Fourier (được dặt tên theo nhà toán học Joseph Fourier) của một hàm tuần hoàn là một cách biểu diễn hàm đó dưới dạng tổng của các hàm tuần hoàn có dạng ejnx, trong đó, e là số Euler và j là đơn vị số ảo.Theo công thức Euler, các chuỗi này có thể được biểu diễn một cách tương đương theo các hàm sin và hàm cos.

   12 p cit 10/05/2013 168 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 2: Chuỗi lũy thừa

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 2: Chuỗi lũy thừa

  Trong toán học, một chuỗi là một tổng của một dãy các biểu thức toán học. Trong đa số các trường hợp sử dụng, các biểu thức trong chuỗi có thể được xây dựng bằng các công thức hay thuật toán hay thậm chí bằng số ngẫu nhiên. Chuỗi có thể hữu hạn, có số các biểu thức là hữu hạn, hay vô hạn, có số lượng các biểu thức dài vô hạn....

   15 p cit 10/05/2013 161 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 1: Chuỗi số(phần 2)

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 1: Chuỗi số(phần 2)

  Trong toán học, một chuỗi là một tổng của một dãy các biểu thức toán học. Trong đa số các trường hợp sử dụng, các biểu thức trong chuỗi có thể được xây dựng bằng các công thức hay thuật toán hay thậm chí bằng số ngẫu nhiên. Chuỗi có thể hữu hạn, có số các biểu thức là hữu hạn, hay vô hạn, có số lượng các biểu thức dài vô hạn....

   13 p cit 10/05/2013 180 1

 • Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 1: Chuỗi số(phần 1)

  Chuỗi và phương trình vi phân - Bài 1: Chuỗi số(phần 1)

  Trong toán học, một chuỗi là một tổng của một dãy các biểu thức toán học. Trong đa số các trường hợp sử dụng, các biểu thức trong chuỗi có thể được xây dựng bằng các công thức hay thuật toán hay thậm chí bằng số ngẫu nhiên. Chuỗi có thể hữu hạn, có số các biểu thức là hữu hạn, hay vô hạn, có số lượng các biểu thức dài vô hạn....

   10 p cit 10/05/2013 151 1

 • Bài giảng:Toán cao cấp A2

  Bài giảng:Toán cao cấp A2

  Giáo trình này là một trong các giáo trình trong giai đoạn đại cương của bậc đào tạo đại học. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

   14 p cit 03/01/2013 264 14

 • Ma trận & định thức

  Ma trận & định thức

  Ma trận & định thức. Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính. Chương 3: Không gian vector. Chương 4: Trị riêng, vector riêng của ma trận và dạng toàn phương. Tài liệu: Toán cao cấp, Đại Số Tuyến Tính (Toán 2), Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương, NXB ĐHQG TP HCM. Tóm tắt bài giảng Toán C2, Thái Khắc Định, ĐH Tôn Đức Thắng. 2 1 MA TRẬN CHƯƠNG...

   11 p cit 03/01/2013 198 28

Hướng dẫn khai thác thư viện số