• Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 5 - TS Nguyễn Quang Anh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 5 - TS Nguyễn Quang Anh

  Chương 5 Phong cách lãnh đạo trình bày về khái quát phong cách lãnh đạo, phân loại và khái niệm các phong cách lãnh đạo. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   36 p cit 11/12/2014 194 5

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 4 - TS Nguyễn Quang Anh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 4 - TS Nguyễn Quang Anh

  Chương 4 Kỹ năng quản lý thời gian trình bày về các khái niệm và lợi ích của quản lý thời gian hiệu quả. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   17 p cit 11/12/2014 188 3

 • Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế - ThS.Phan Thị Thu Hiền

  Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế - ThS.Phan Thị Thu Hiền

  Bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế của ThS Phan Thị Thu Hiền, có kết cấu nội dung gồm 5 chương: Chương 1 lý luận chung về đàm phán thương mại quốc tế, chương 2 kỹ năng đàm phán thương mại quốc tế, chương 3 các giai đoạn đàm phán thương mại quốc tế, chương 4 thành công trong đàm phán thương mại quốc tế, chương 5 ảnh hưởng của văn hóa...

   65 p cit 11/12/2014 183 3

 • Bài giảng Quản lý mâu thuẫn trong tổ chức

  Bài giảng Quản lý mâu thuẫn trong tổ chức

  Mâu thuẫn là một quá trình bắt đầu khi một bên nhận thức được rằng bên kia đang có những ảnh hưởng tiêu cực (hoặc gần như tiêu cực) đến vấn đề mà họ quan tâm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Quản lý mâu thuẫn trong tổ chức dưới đây để nắm đầy đủ và cụ thể hơn về mâu thuẫn trong tổ chức.

   23 p cit 11/12/2014 154 3

 • Bài giảng Kỹ năng đàm phán hợp đồng

  Bài giảng Kỹ năng đàm phán hợp đồng

  Bài giảng Kỹ năng đàm phán hợp đồng nhằm trình bày các nội dung chính: Khái quát chung về hợp đồng và đàm phán hợp đồng, các bước của quá trình đàm phán hợp đồng như chuẩn bị và tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và kinh nghiệm khi đàm phán hợp đồng.

   11 p cit 11/12/2014 165 3

 • Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Chương 1 - Ths. Nguyễn Quang Hưng

  Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Chương 1 - Ths. Nguyễn Quang Hưng

  Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Chương 1 do Ths. Nguyễn Quang Hưng biên soạn trình bày về những vấn đề chung về nhóm và làm việc nhóm, trong chương học này các bạn sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu các vấn đề về nhóm và sự cần thiết của làm việc theo nhóm.

   52 p cit 11/12/2014 197 3

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 2 - TS Nguyễn Quang Anh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 2 - TS Nguyễn Quang Anh

  Chương 2 Tâm lý lãnh đạo trình bày các thuộc tính cá nhân - tính khí nhân viên, các thuộc tính tâm lý tập thể, quan hệ chính và không chính thức.

   33 p cit 11/12/2014 195 3

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 6 - TS Nguyễn Quang Anh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 6 - TS Nguyễn Quang Anh

  Chương 6 Nghệ thuật ủy quyền và ra quyết định trình bày các nội dung: trình tự ủy quyền, mức độ ủy quyền, khái niệm ủy quyền và ủy quyền trong quản trị.

   35 p cit 11/12/2014 196 3

 • Bài giảng Kỹ năng trình bày trước đám đông - Lê Huỳnh Lân. MBA

  Bài giảng Kỹ năng trình bày trước đám đông - Lê Huỳnh Lân. MBA

  Nội dung Bài giảng Kỹ năng trình bày trước đám đông trình bày về kỹ thuật chế ngự căng thẳng, kỹ thuật thuyết trình bằng giọng nói, kỹ thuật thuyết trình bằng ngôn ngữ không lời.

   38 p cit 11/12/2014 163 3

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 3 - TS Nguyễn Quang Anh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 3 - TS Nguyễn Quang Anh

  Động viên nhân viên là tạo sự khao khát tự nguyện của người lao động để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt các mục tiêu của tổ chức...Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   60 p cit 11/12/2014 148 3

 • Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 1 - TS Nguyễn Quang Anh

  Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 1 - TS Nguyễn Quang Anh

  Chương 1 Chân dung lãnh đạo trình bày những nội dung chính: những ai có thể trở thành lãnh đạo? Lãnh đạo? Nhà quản trị và nhà lãnh đạo có điểm chung gì? Các kỹ năng cơ bản của nhà lãnh đạo và nhà quản trị.

   22 p cit 11/12/2014 169 3

 • Ebook 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại - Hoàng Bắc

  Ebook 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại - Hoàng Bắc

  Ebook 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại do Hoàng Bắc biên soạn có nội dung gồm 6 phần chính trình bày về trẻ thơ và những điều cấm kỵ, phụ nữ với những điều cấm kỵ, thanh niên và những điều cấm kỵ, những điều cấm kỵ về người già, những điều cấm kỵ về ăn uống, mọi nhà và những điều cấm kỵ.

   210 p cit 26/11/2014 209 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số