• Giáo trình Nghệ thuật lãnh đạo - TS. Nguyễn Thanh Hội

    Giáo trình Nghệ thuật lãnh đạo - TS. Nguyễn Thanh Hội

    Giáo trình Nghệ thuật lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực của các nhà quản trị trong việc phát huy tài năng và sức lực của cấp dưới hướng vào thực hiện mục tiêu của công ty và ứng phó hiệu quả với môi trường kinh doanh thay đổi. Khóa học trang bị cho học viên các kỹ năng lãnh đạo và động viên hiệu quả.

     51 p cit 25/09/2014 298 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số