• Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 11: Văn hóa tổ chức

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 11: Văn hóa tổ chức

  Mục tiêu chương 11 giúp các bạn trình bày thể chế hóa và sự liên quan của thể chế hóa đến văn hóa tổ chức, các định những đặc điểm chung làm nên văn hóa tổ chức, tương phản giữa những nền văn hóa mạnh và yếu,... Mời các bạn tham khảo!

   18 p cit 26/11/2014 282 2

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 4: Giá trị, thái độ và hài lòng với công việc

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 4: Giá trị, thái độ và hài lòng với công việc

  Kết thúc chương này chúng ta có thể: Phân biệt giữa giá trị sau cùng và giá trị phương tiện, liệt kê những giá trị chủ yếu của lực lượng lao động ngày này, xác định 5 phạm trù văn hóa quốc gia, giới thiệu 3 thành phần thái độ,...Mời các bạn tham khảo!

   26 p cit 26/11/2014 279 2

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 6: Cơ sở hành vi của nhóm

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 6: Cơ sở hành vi của nhóm

  Sau khi học xong chương này các bạn có thể nắm các kiến thức sau: Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức, trình bày các giai đoạn hình thành một nhóm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm, liệt kê những điểm mạnh và điểm yếu ra quyết định theo nhóm, các kỹ thuật ra quyết định nhóm.

   39 p cit 26/11/2014 423 2

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 9: Quyền lực và mâu thuẫn trong nhóm

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 9: Quyền lực và mâu thuẫn trong nhóm

  Mục tiêu chương 9: Tương phản giữa lãnh đạo và quyền lực, các định bốn dạng quyền lực cơ bản, làm rõ những nguyên nhân tạo nên tính phụ thuộc trong mối quan hệ quyền lực, liệt kê 7 mục tiêu quyền lực. Mời các bạn tham khảo!

   32 p cit 26/11/2014 220 2

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 7: Truyền thông trong nhóm

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 7: Truyền thông trong nhóm

  Nội dung chương 7 gồm có: Mô tả quy trình truyền thông,so sánh hiệu quả của các dạng truyền thông chính thức, xác định những ảnh hưởng của tin hành lang, giải thích tầm quan trọng về độ phong phú của các kênh nhằm cải thiện kỹ năng truyền thông hiệu quả, ...Mời các bạn tham khảo!

   26 p cit 26/11/2014 551 2

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân

  Mục tiêu của chương là: Nhận biết những đặc tính tiểu sử quan trọng, xác định hai dạng khả năng của cá nhân, ảnh hưởng của tính cách đến công việc, định hình hành vi của những người khác, làm rõ vấn đề học tập trong tổ chức. Mời các bạn tham khảo!

   50 p cit 26/11/2014 424 2

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 1: Giới thiệu chung về hành vi tổ chức

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 1: Giới thiệu chung về hành vi tổ chức

  Nội dung chương 1 gồm có: Định nghĩa hành vi tổ chức, mô tả những công việc của nhà quản lý, trình bày những thách thức mà hành vi tổ chức đối mặt, xác định những đóng góp của các lĩnh vực khoa học khác đến hành vi tổ chức, trình bày những lý do mà các nhà quản lý cần có kiến thức hành vi tổ chức.

   30 p cit 26/11/2014 190 2

 • Bài giảng Đàm phán hợp đồng ngoại thương - TSKH. Đặng Công Tráng

  Bài giảng Đàm phán hợp đồng ngoại thương - TSKH. Đặng Công Tráng

  Tài liệu Đàm phán hợp đồng ngoại thương của TSKH. Đặng Công Tráng gồm những nội dung chính sau: Chương 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về đàm phán hợp đồng ngoại thương, Chương 2 Kỹ thuật và quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương, Chương 3 Thực trạng về hoạt động đàm phán hợp đồng ngoại thương tại Việt Nam.

   29 p cit 26/11/2014 218 2

 • Bài giảng Kỹ năng nghề: Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

  Bài giảng Kỹ năng nghề: Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

  Bài giảng Kỹ năng nghề: Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trình bày những vấn đề cơ bản về khái niệm nhóm, quy chế tổ chức nhóm, các nguyên tắc làm việc nhóm, thông tin trong nhóm, quá trình làm việc theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p cit 26/11/2014 175 2

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh quốc tế, giúp các bạn có thêm những kỹ năng khi giao tiếp công việc, phương pháp đàm phán theo nguyên tắc, thể hiện được các kỹ năng kinh doanh với đối tác, giúp cho việc kinh doanh thành công hơn.

   8 p cit 26/11/2014 215 1

 • Bài giảng Kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp - TS. Phạm Trí Hùng

  Bài giảng Kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp - TS. Phạm Trí Hùng

  Bài giảng Kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên những gợi mở về những kỹ năng cần thiết để đáp ứng những yêu cầu làm việc trong môi trường doanh nghiệp. Bước đầu cung cấp những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ trong công việc một cách hiệu quả.

   24 p cit 25/09/2014 245 3

 • Bài giảng Giới thiệu RUP

  Bài giảng Giới thiệu RUP

  RUP là qui trình công nghệ phần mềm được phát triển bởi hãng Rational, RUP hỗ trợ các hoạt động giữa các nhóm, phân chia công việc cho từng thành viên trong nhóm, trong từng giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển phần mềm. Bài giảng Giới thiệu RUP dưới đây giúp người học nắm được các khái niệm về RUP, lịch sử hình thành, đặc điểm và...

   12 p cit 25/09/2014 159 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số