• Bài giảng Kỹ năng đọc hiệu quả

  Bài giảng Kỹ năng đọc hiệu quả

  Khái niệm và tầm quan trọng kỹ năng đọc hiệu quả là gì, thế nào là đọc chưa hiệu quả, kỹ năng đọc hiệu quả là gì,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Kỹ năng đọc hiệu quả" dưới đây.

   49 p cit 21/04/2016 177 3

 • Bài giảng Kỹ năng đặt câu hỏi (Tâm Việt)

  Bài giảng Kỹ năng đặt câu hỏi (Tâm Việt)

  Mục đích, vai trò, phân loại câu hỏi, những sai lầm khi đặt câu hỏi, kỹ năng đặt câu hỏi hiệu quả,... là những nội dung chính trong bài giảng "Kỹ năng đặt câu hỏi". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   87 p cit 21/04/2016 212 3

 • Bài giảng Kỹ năng đặt mục tiêu

  Bài giảng Kỹ năng đặt mục tiêu

  Mục tiêu của kỹ năng đặt mục tiêu là gì, tầm quan trọng của mục tiêu, kỹ năng đặt mục tiêu như thế nào,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Kỹ năng đặt mục tiêu dưới đây.

   100 p cit 21/04/2016 163 3

 • Bài giảng Kỹ năng lắng nghe 10 phút (Tâm Việt)

  Bài giảng Kỹ năng lắng nghe 10 phút (Tâm Việt)

  Khái niệm chung kỹ năng lắng nghe, nguyên nhân nghe không hiệu quả, kỹ năng lắng nghe hiệu quả,... là những nội dung chính trong bài giảng "Kỹ năng lắng nghe". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p cit 21/04/2016 225 3

 • Bài giảng Kỹ năng điện thoại

  Bài giảng Kỹ năng điện thoại

  Bài giảng "Kỹ năng điện thoại" giới thiệu đến các bạn tầm quan trọng kỹ năng điện thoại, thực hiện cuộc gọi, cách nhận cuộc gọi, xử lý các cuộc gọi khó,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   77 p cit 21/04/2016 210 2

 • Bài giảng Kỹ năng giao quyền

  Bài giảng Kỹ năng giao quyền

  Bài giảng "Kỹ năng giao quyền" trình bày về định nghĩa giao quyền, định luật phát triển giao quyền, thời điểm giao quyền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết. Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   17 p cit 21/04/2016 163 2

 • Bài giảng Kỹ năng điều hành hội thảo

  Bài giảng Kỹ năng điều hành hội thảo

  Bài giảng "Kỹ năng điều hành hội thảo" trình bày về khái niệm và nguyên tắc điều hành hội thảo, chuẩn bị cho một cuộc họp, kỹ năng điều hành họp, phương pháp động não,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   58 p cit 21/04/2016 163 3

 • Bài giảng Kỹ năng hồi đáp (Tâm Việt)

  Bài giảng Kỹ năng hồi đáp (Tâm Việt)

  Bài giảng "Kỹ năng hồi đáp" giới thiệu đến các bạn lợi ích của phản hồi, mục tiêu hồi đáp, hướng dẫn hồi đáp,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   11 p cit 21/04/2016 171 3

 • Bài giảng Kỹ năng học tập (Tâm Việt)

  Bài giảng Kỹ năng học tập (Tâm Việt)

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Kỹ năng học tập" dưới đây. Nội dung bài giảng trình bày về cách xác định mục đích học, kỹ năng học hiệu quả. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ thông tin chi tiết.

   79 p cit 21/04/2016 133 3

 • Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo (Tâm Việt)

  Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo (Tâm Việt)

  Kỹ năng lãnh đạo, khái niệm văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp,... là những nội dung chính trong bài giảng "Kỹ năng lãnh đạo". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   105 p cit 21/04/2016 183 3

 • Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo

  Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Kỹ năng lãnh đạo" dưới đây để nắm bắt được phẩm chất lãnh đạo, thay đổi cách lãnh đạo, thời gian lãnh đạo, quản lý,... Tham khảo đầy đủ nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

   52 p cit 21/04/2016 203 2

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gian (Tâm Việt)

  Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gian (Tâm Việt)

  Bài giảng "Kỹ năng quản lý thời gian" trình bày về giá trị của thời gian, các thế hệ quản lý thời gian, công cụ quản lý thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   120 p cit 21/04/2016 290 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số