• Bài giảng Kỹ năng ra quyết định (Tâm Việt)

  Bài giảng Kỹ năng ra quyết định (Tâm Việt)

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Kỹ năng ra quyết định" dưới đây. Nội dung bài giảng trình bày về khái niệm và tầm quan trọng, quyết định tập thể, quy trình ra quyết định.

   71 p cit 21/04/2016 183 3

 • Bài giảng Kỹ năng phỏng vấn tìm việc (Tâm Việt)

  Bài giảng Kỹ năng phỏng vấn tìm việc (Tâm Việt)

  Bài giảng "Kỹ năng phỏng vấn tìm việc" giới thiệu đến các bạn các bước chuẩn bị phỏng vấn tìm việc, công thức CAR, chuẩn bị phỏng vấn, sẵn sàng cho phỏng vấn, kỹ năng phỏng vấn tìm việc,...

   82 p cit 21/04/2016 207 3

 • Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo đổi mới

  Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo đổi mới

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Kỹ năng lãnh đạo đổi mới" dưới đây. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang làm lãnh đạo, mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p cit 21/04/2016 175 3

 • Bài giảng Kỹ năng thuyết phục (Tâm Việt)

  Bài giảng Kỹ năng thuyết phục (Tâm Việt)

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Kỹ năng thuyết phục" dưới đây để nắm bắt được khái niệm chung về thuyết phục, các bí quyết thuyết phục,... Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và giảng dạy.

   33 p cit 21/04/2016 182 3

 • Bài giảng Kỹ năng phỏng vấn tìm việc

  Bài giảng Kỹ năng phỏng vấn tìm việc

  Bài giảng "Kỹ năng phỏng vấn tìm việc" sẽ cung cấp cho bạn đọc những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trang bị cho mình trước khi đi phỏng vấn xin việc. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang tìm kiếm việc làm, mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cit 21/04/2016 241 1

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý xung đột (Tâm Việt)

  Bài giảng Kỹ năng quản lý xung đột (Tâm Việt)

  Khái niệm chung về xung đột, phong cách quản lý xung đột, kỹ năng giải quyết xung đột là những nội dung chính trong bài giảng "Kỹ năng quản lý xung đột". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   62 p cit 21/04/2016 152 2

 • Bài giảng Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo

  Bài giảng Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo

  Bài giảng "Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo" trình bày tổng quan về kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo, quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo, lập kế hoạch hội nghị, hội thảo, điều khiển, tổng kết hội nghị, hội thảo,...

   92 p cit 21/04/2016 348 2

 • Bài giảng Kỹ năng viết báo cáo

  Bài giảng Kỹ năng viết báo cáo

  Tổng quan về viết báo cáo, công cụ viết báo cáo, quy trình viết báo cáo là những nội dung chính được trình bày trong bài giảng "Kỹ năng viết báo cáo". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và giảng dạy.

   45 p cit 21/04/2016 392 2

 • Bài giảng Lãnh đạo 360o

  Bài giảng Lãnh đạo 360o

  Bài giảng "Lãnh đạo 360o" trình bày về 5 cấp lãnh đạo, môi trường và quản lý lãnh đạo, thời gian lãnh đạo, quản lý,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang làm lãnh đạo, mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p cit 21/04/2016 142 2

 • Bài giảng Phương pháp Leaders

  Bài giảng Phương pháp Leaders

  Bài giảng "Phương pháp Leaders" cung cấp cho các bạn các phương pháp Leaders như: Lắng nghe để học hỏi, thấu hiểu cảm xúc, vun đắp khát vọng, đoán và trình bày chi tiết, tiến hành để có kết quả tốt, hồi đáp với sự tôn trọng, thuyết trình nói một cách cụ thể,...

   9 p cit 21/04/2016 105 2

 • Bài giảng Vòng đời và hệ thống tư duy

  Bài giảng Vòng đời và hệ thống tư duy

  Bài giảng "Vòng đời và hệ thống tư duy" trình bày tổng quan về vòng đời, lược sử của kỹ thuật và môi trường, tư duy vòng đời, vòng đời sản phẩm có đơn giản, tư duy vòng đời và đánh giá vòng đời không làm được,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   17 p cit 21/04/2016 179 2

 • Bài giảng Tư duy phát triển - Development thinking

  Bài giảng Tư duy phát triển - Development thinking

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Tư duy phát triển" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về các loại tư duy, tư duy phát triển, các việc con người thường làm,... Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   25 p cit 21/04/2016 99 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số