• Kỹ năng thuyết trình - Trần Chính Chuẩn

    Kỹ năng thuyết trình - Trần Chính Chuẩn

    Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu kỹ năng thuyết trình để nắm được các kiến thức và kỹ năng khi giao tiếp cũng như khi thuyết trình, đồng thời tham khảo tài liệu này giúp các bạn thực hiện bài báo cáo cùng chủ đề của mình được tốt hơn.

     32 p cit 19/06/2016 174 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số