• TIỂU LUẬN: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

  TIỂU LUẬN: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Ở TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

  Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thương mại điện tử ( TMĐT) ra đời là kết quả hợp thành của nền “ kinh tế số hóa” và “ xã hội thông tin”. TMĐT bao trùm một phạm vi rộng lớn các hoạt động kinh tế và xã hội, nó mang đến lợi ích tiềm năng và đồng thời cả thách thức cho người sử dụng. TMĐT đang phát triển nhanh...

   11 p cit 19/07/2012 142 2

 • Đề tài: Thực trạng việc áp dụng Thương mại điện tử trong việc đặt vé máy bay trực tuyến của hãng hàng không Jetstar Pacific

  Đề tài: Thực trạng việc áp dụng Thương mại điện tử trong việc đặt vé máy bay trực tuyến của hãng hàng không Jetstar Pacific

  Jetstar New Zealand khai thác trên 84 chuyến bay nội địa khứ hồi hàng tuần giữa Aukland, Christchurch, Wellington và Queenstown Đội bay hiện tại gồm 6 chiếc Airbus A320 đang hỗ trợ Jetstar trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh tại New Zealand. Jetstar bắt đầu khai thác bay vùng Tasman từ tháng 12 năm 2005 và khai thác 42 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần từ New Zealand.

   46 p cit 19/07/2012 156 3

 • Luận Văn Tốt Nghiệp - Tìm hiểu(Java Server Pages) – Thiết kế và hiện thực Website quảng cáo – thương mại điện tử cho công ty Seen

  Luận Văn Tốt Nghiệp - Tìm hiểu(Java Server Pages) – Thiết kế và hiện thực Website quảng cáo – thương mại điện tử cho công ty Seen

  JSP (viết tắt của Tiếng Anh JavaServer Pages) còn được biết đến với một cái tên khác là Java Scripting Preprocessor – tạm dịch là “Bộ tiền xử lý văn lệnh Java”. Công nghệ JSP cho phép các nhà phát triển và thiết kế Web phát triển nhanh chống và bảo trì dễ dàng, thông tin phong phú, các trang Web động thúc đẩy các hệ thống thông tin đang tồn tại. Như...

   80 p cit 19/07/2012 170 4

 • Đề tài: " Ứng Dụng Công Nghệ Di Động Vào Thương Mại Điện Tử "

  Đề tài: " Ứng Dụng Công Nghệ Di Động Vào Thương Mại Điện Tử "

  Trong vài năm gần đây, sự phát triển nhanh của công nghệ di động đã tạo ra những thay đổi lớn trong nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại, giáo dục, y tế, giao thông, công nghiệp giải trí... Năm 2004, Việt Nam đã tiêu thụ 1,6 triệu máy điện thoại di động, tăng 50% so với năm 2003 (http://www.vnpt.com.vn/tapchibcvt/). Theo dự báo của các chuyên gia công...

   84 p cit 19/07/2012 186 2

 • Luận văn: Ứng dụng DataMining cho phát triển các mạng điện thoại thuê bao cố định

  Luận văn: Ứng dụng DataMining cho phát triển các mạng điện thoại thuê bao cố định

  Đặt vấn đề Trong xu thế toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại, nền kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục biến đổi nhanh chóng và sâu sắc trên nhiều mặt. Cách mạng khoa học, công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng tiếp tục phát triển nhanh; cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp trên toàn thế giới cũng như ở nước ta đang diễn...

   42 p cit 19/07/2012 185 2

 • Đề tài: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

  Đề tài: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

  SỰ RA ĐỜI CỦA INTERNET VÀ NGAY SAU ĐÓ NÓ PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG CẢ THEO NGHĨA ĐỘ TĂNG PHỦ RA TOÀN CẦU (SỐ LIỆU GẦN ĐÂY THEO BÁO CÁO CỦA ITU NĂM 2001 CHO THẤY SỐ NGƯỜI SỬ DỤNG INTERNET CHIẾM 5% DÂN SỐ THẾ GIỚI) VÀ TÍNH NĂNG PHỤC VỤ, ĐỒNG THỜI NGÀY CÀNG TRỞ NÊN PHỔ BIẾN, QUEN DÙNG ĐỐI VỚI MỌI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, TMĐT ĐÃ THU HÚT SỰ QUAN TÂM CỦA...

   43 p cit 19/07/2012 150 2

 • Đề tài :Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam- Liên minh Châu Âu trong lĩnh vực dệt may.

  Đề tài :Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam- Liên minh Châu Âu trong lĩnh vực dệt may.

  Thập niên cuối của thế kỷ XX đã chứng kiến nhiều thay đổi lớn lao trên thế giới. Những tiến bộ vượt bậc của cuộc cách mạng khoa học công nghệ càng thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá, khu vực hoá trên thế giới diễn ra mạnh mẽ hơn xu thế hoà bình hợp tác pháp triển đang ngày càng trở thành xu thế chủ yếu chi phối quan hệ ngoại giao các...

   28 p cit 19/07/2012 146 2

 • Đề tài: “Một số giải phỏp phỏt triển hoạt động bỏn hàng bằng hỡnh thức thương mại điện tử ở Việt Nam”

  Đề tài: “Một số giải phỏp phỏt triển hoạt động bỏn hàng bằng hỡnh thức thương mại điện tử ở Việt Nam”

  Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm phát triển kinh tế- xó hội, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, từng bước bắt nhịp với xu thế phát triển mới. Đại hội Đảng lần thứ VIII đó nờu định hướng phát triển “Khoa học và công nghệ là động lực của...

   45 p cit 19/07/2012 185 3

 • Đề tài: “Tổng quan về thương mại điện tử”

  Đề tài: “Tổng quan về thương mại điện tử”

  Kể từ khi nền kinh tế hàng hóa xuất hiện, thương mại tự do và tốc độ lưu thông hàng hoá luôn là động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của sức sản xuất và từ đó quyết định phương thức sản xuất mới. 1000 năm trước, con đường tơ lụa xuyên sa mạc qua nhiều quốc gia, nối các đế chế La Mã với đế chế Trung Hoa không chỉ mang tơ lụa...

   84 p cit 19/07/2012 143 2

 • Luận văn: Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam

  Luận văn: Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam

  Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm phát triển kinh tế- xã hội, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, từng bước bắt nhịp với xu thế phát triển mới. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu định hướng phát triển “Khoa học và công nghệ là động lực của...

   46 p cit 19/07/2012 222 2

 • LUẬN VĂN BÁO CÁO: “NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ"

  LUẬN VĂN BÁO CÁO: “NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ"

  Sự phát triển lớn mạnh của công nghệ thông tin trong những năm qua đã dẫn đến sử dụng rộng rãi hệ thống máy tính trong mọi tổ chức cá nhân và cộng đồng, chẳng hạn như ngân hàng, trường học, tổ chức dịch vụ và sản xuất. Độ tin cây phần cứng, phần mềm ngày một được nâng cao cùng với việc liên tục giảm giá, tăng kỹ năng chuyên môn...

   140 p cit 19/07/2012 183 2

 • Đề tài: Phát triển mô hình nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến của OnePay cho doanh nghiệp du lịch

  Đề tài: Phát triển mô hình nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến của OnePay cho doanh nghiệp du lịch

  Thanh toán trực tuyến xuất hiện cùng với sự phát triển của internet và thương mại điện tử là hình thức phát triển mới của thanh toán điện tử truyền thống. Ngày nay khi TMĐT đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, các phương thức thanh toán mới ra đời đã đem lại sự thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm cho cả các doanh nghiệp và người tiêu...

   57 p cit 19/07/2012 161 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số