• Luận văn: Thiết kế trang Web quản lý công chức – tiền lương

  Luận văn: Thiết kế trang Web quản lý công chức – tiền lương

  Ngày nay, công nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới cũng như ở nước ta. Có thể nói mọi hoạt động hằng ngày của chúng ta không thể tách rời khỏi công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, công nghệ thông tin phát triển đã đem lại cho chúng ta sự thuận lợi, sự tiết kiệm thời gian nhờ vào Internet, đó là sức mạnh trong thời đại công...

   67 p cit 04/05/2013 225 4

 • Luận văn “Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam”

  Luận văn “Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam”

  Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Bảo Hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách xã hội của tất cả các nước trên thế giới, liên quan trực tiếp đến an toàn xã hội. Chính vì vậy, BHXH Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của Đảng, của Chính phủ ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Cho đến nay đã hình thành 61 cơ quan BHXH ở 61...

   100 p cit 20/11/2013 217 4

 • Luận văn: Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại Ngọc Thanh

  Luận văn: Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại Ngọc Thanh

  Hiện nay, nước ta đã gia nhập vào WTO, nền cơ chế thị trường trong nước chuyển sang giai đoạn thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn. Do đó, mỗi Công ty để tồn tại và phát triển thì việc đầu tư để tồn tại và phát triển, việc đầu tiên đòi hỏi đó là kết quả đạt được sau quá trình kinh doanh càng lớn để giúp Công ty hoạt động...

   62 p cit 24/06/2013 130 4

 • Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tể học bệnh sán dây ở bò, dê nuôi tại huyện EaKar và huyện M'Đrăk tỉnh Đăk Lăk và biện pháp phòng trị bệnh

  Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tể học bệnh sán dây ở bò, dê nuôi tại huyện EaKar và huyện M'Đrăk tỉnh Đăk Lăk và biện pháp phòng trị bệnh

  Mục tiêu nghiên cứu: xác định được một số đặc điểm dịch tể bệnh sán dây ở bò, dê nuôi tại huyện EaKar và huyện M'Đrăk bao gồm: tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm, triệu chứng lâm sàng, bệnh tích lâm sàng của bệnh, thành phần loài sán dây, ký chú trung gian Oribatidae sp, đề xuất biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả.

   82 p cit 28/02/2015 338 4

 • Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của một số giống lúa lai tại tỉnh Đăk Nông

  Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của một số giống lúa lai tại tỉnh Đăk Nông

  Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp với đề tài "Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của một số giống lúa lai tại tỉnh Đăk Nông" trình bày nội dung qua các chương: chương 1 tổng quan các vấn đề nghiên cứu, chương 2 đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu, chương 3 kết quả và thảo luận.

   109 p cit 28/02/2015 652 4

 • Báo cáo "Tiền lương và các khỏan phải trích theo lương"

  Báo cáo "Tiền lương và các khỏan phải trích theo lương"

  Bộ máy tổ chức quản lý của công ty là giám đốc thực hiện theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc là người có thẩm quyển cao nhất chụi trách nhiệm trước cty về mọi họat động. Việc tuyển dụng cán bộ công nhân viên chức trực tiếp tuyển trong nước dựa vào sự giúp đỡ của các cơ quan quyền lực, các công ty dịch vụ trong nước, ưu tiên cho...

   53 p cit 20/11/2013 124 4

 • Luận văn: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

  Luận văn: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

  Trong những năm gần đây, du lịch là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Rất nhiều khách sạn được phát triển, đổi mới liên tục và nhanh chóng theo đà phát triển của xã hội cả về quy mô và chất lượng. Hiện nay các khách sạn phải trực tiếp tiếp nhận và quản lý một khối lượng rất lớn và thường xuyên các loại...

   64 p cit 04/05/2013 292 4

 • Luận văn: Xây dựng Dịch vụ Thư điện tử (Mailling System)

  Luận văn: Xây dựng Dịch vụ Thư điện tử (Mailling System)

  Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của tin học và công nghệ Internet, hầu như mọi người của cộng đồng Internet đều thấy rõ lợi ích mà các dịch vụ do môi trường Internet đem lại. Một trong những dịch vụ phổ biến nhất, ra đời sớm nhất đó là dịch vụ thư tín điện tử. Thư điện tử hay còn gọi tắc là E- Mail, một dịch vụ được triển khai...

   153 p cit 04/05/2013 145 4

 • Luận văn: Kế toán vốn bằng tiền

  Luận văn: Kế toán vốn bằng tiền

  Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh thuộc loại tài sản lưu động của Doanh Nghiệp được hình thành trong các quan hệ mua bán, trao đổi, thanh toán là một “ loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất có thể dùng để thanh toán ngay các khoản nợ vì vậy chúng đóng vai trò rất quan trọng trong cơ cấu vốn kinh doanh” ( Đại học kinh...

   52 p cit 24/06/2013 166 4

 • Tiểu luận môn Kiểm toán căn bản: Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán

  Tiểu luận môn Kiểm toán căn bản: Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận môn kiểm toán căn bản: sự hình thành và phát triển của kiểm toán', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   46 p cit 20/11/2013 256 4

 • Luận văn " INTERNET VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ "

  Luận văn " INTERNET VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ "

  Trong thời đại ngày nay ,việc toàn cầu hóa nên kinh tế đang diễn ra nhanh chóng. Thông tin là một công cụ chiến lược của mọi nhà kinh doanh khắp nơi trên thế giới, nhà kinh doanh cần phải có các thông tin như: thông tin thị trường, thông tin về giá cả các yếu tố sản xuất, về cước phí vận tải, các phương tiện bảo hiểm hàng hóa, khả năng về vốn,...

   25 p cit 19/07/2012 182 4

 • Luận văn :Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 1 thành viên TMDV tin học Thế Lân

  Luận văn :Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 1 thành viên TMDV tin học Thế Lân

  Việc bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường là làm thế nào để sản phẩm hàng hóa của mình bán được trên thị trường và được thị trường chấp nhận đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phí đã bỏ ra, doanh nghiệp...

   77 p cit 24/06/2013 163 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số