• Bài giảng môn Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng môn Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

  Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, bài giảng môn "Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam" giới thiệu đến các bạn những nội dung về sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930-1945, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc mỹ xâm...

   38 p cit 25/02/2016 221 1

 • 49 câu hỏi tự luận kèm đáp án môn: Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

  49 câu hỏi tự luận kèm đáp án môn: Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Đường lối, mời các bạn cùng tham khảo 49 câu hỏi tự luận kèm đáp án môn "Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam" dưới đây. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

   59 p cit 25/02/2016 3424 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa

  Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa" giới thiệu tới người học một số vấn đề lý luận chung, công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p cit 25/02/2016 154 1

 • 10 câu hỏi bài tập ôn thi môn: Đường lối cách mạng Việt Nam

  10 câu hỏi bài tập ôn thi môn: Đường lối cách mạng Việt Nam

  Mời các bạn cùng tham khảo 10 câu hỏi bài tập ôn thi môn "Đường lối cách mạng Việt Nam" dưới đây để có thêm tài liệu học tập và ôn thi. Tài liệu giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập.

   15 p cit 25/02/2016 111 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 - TS. Trần Thị Minh Tuyết

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 - TS. Trần Thị Minh Tuyết

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do TS. Trần Thị Minh Tuyết biên soạn gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sẽ giới thiệu đến người học những nội dung chủ yếu như: Sự ra đời của Đảng CSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), đường lối...

   60 p cit 25/02/2016 161 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2 - TS. Trần Thị Minh Tuyết

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2 - TS. Trần Thị Minh Tuyết

  Phần 2 của bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày các nội dung chính như: Đường lối công nghiệp hóa, đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đường lối xây dựng hệ thống chính trị, đường lối xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, đường lối đối ngoại. Mời các bạn...

   73 p cit 25/02/2016 170 1

 • Phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí nhìn từ công tác xây dựng Đảng

  Phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí nhìn từ công tác xây dựng Đảng

  Phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí khi Đảng đã trở thành đảng cầm quyền được Hồ Chí Minh rất quan tâm và nhắc nhở thường xuyên đối với toàn Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Đây cũng là vấn đề cấp thiết hiện nay trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao và giữ vững vai trò lãnh đạo, tức tạo “sức hấp dẫn lớn” của Đảng đối...

   7 p cit 25/02/2016 140 1

 • Đề thi và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh chọn lọc

  Đề thi và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh chọn lọc

  Mời các bạn sinh viên tham khảo Đề thi và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh chọn lọc sau đây. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị ôn thi môn học đại cương này.

   7 p cit 25/02/2016 238 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục có những nội dung chủ yếu là: giáo dục phải phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; học đi với lao động, lý luận phải liên hệ với thực tế; giáo dục đạo đức là hàng đầu; giáo dục là sự nghiệp của quần chúng; nhà trường phải liên hệ chặt chẽ với gia đình và xã hội; giáo dục phải cho...

   10 p cit 25/02/2016 174 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao

  Ngoại giao là cuộc đấu tranh bằng biện pháp hòa bình để bảo vệ lợi ích dân tộc, là một lĩnh vực hoạt động rất quan trọng của sự nghiệp cách mạng. Quan điểm đó của Hồ Chí Minh vừa được thể hiện qua những đánh giá trực tiếp về hoạt động này, vừa được thể hiện gián tiếp qua những hoạt động ngoại giao thực tiễn của Người.

   7 p cit 25/02/2016 133 1

 • Ebook Sửa đổi lối làm việc: Phần 1 - Hồ Chí Minh

  Ebook Sửa đổi lối làm việc: Phần 1 - Hồ Chí Minh

  Năm 1947, giữa lúc phải tập trung chuẩn bị Chiến dịch Thu Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Cuốn sách có 6 phần: Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách và đạo đức cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa. Cuốn sách đã chỉ dẫn, động viên sức mạnh của Đảng, của dân...

   62 p cit 24/08/2015 140 1

 • Ebook Sửa đổi lối làm việc: Phần 2 - Hồ Chí Minh

  Ebook Sửa đổi lối làm việc: Phần 2 - Hồ Chí Minh

  Mời bạn đọc tham khảo phần 2 cuốn “Sửa đổi lối làm việc” sau đây. Có thể nói, đây là cuốn sách giáo khoa có nội dung sâu sắc, toàn diện về giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ cách mạng của Đảng, của Nhà nước ta.

   54 p cit 24/08/2015 138 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số