• Ebook Văn kiện đảng toàn tập (Tập 24): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện đảng toàn tập (Tập 24): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

   Nối tiếp nội dung của phần 1  'Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 24)", phần 2 trình bày các Nghị quyết của Ban Bí thư về vai trò và trách nhiệm của công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề tổng kết kinh nghiệm lịch sử của Đảng,... Mời các bạn cùng tìm...

   268 p cit 24/08/2015 134 1

 • Quan niệm chung về hệ thống chính trị của nước ta

  Quan niệm chung về hệ thống chính trị của nước ta

  Bài viết sau đây trình bày quan niệm chung về hệ thống chính trị của nước ta, khái niệm hệ thống chính trị, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở Việt Nam.

   9 p cit 24/08/2015 134 1

 • Ebook Duy thức học nhập môn: Phần 1 – HT. Thích Thiện Hoa

  Ebook Duy thức học nhập môn: Phần 1 – HT. Thích Thiện Hoa

  Phần 1 của cuốn sách "Giúp đọc Nôm và Hán Việt nhập môn" trình bày các nội dung: Luật đại thừa trăm pháp, bất định tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp, vô vi pháp, nói không thật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p cit 28/06/2015 284 2

 • Ebook Duy thức học nhập môn: Phần 2 – HT. Thích Thiện Hoa

  Ebook Duy thức học nhập môn: Phần 2 – HT. Thích Thiện Hoa

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Duy thức học nhập môn", phần 2 trình bày các nội dung: Duy thức phương tiện đàm, nói về tướng trạng của thực biến, nói về tướng "Sở biến" (dị biến) của các thức, luận A Đà Na Thức, duy thức tam thập tụng, giải thích các điều nghi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   177 p cit 28/06/2015 168 1

 • Ebook Schopenhauer nhà giáo dục: Phần 2 – Friedrich Nietzsche, Mạnh Tường, Tố Linh (dịch)

  Ebook Schopenhauer nhà giáo dục: Phần 2 – Friedrich Nietzsche, Mạnh Tường, Tố Linh (dịch)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Schopenhauer nhà giáo dục”, phần 2 trình bày các nội dung: Đôi khi thừa nhận một vật còn khó hơn nắm lấy lý lẽ của vật ấy, định hướng giáo dục trong tương lai, những điều kiện làm xuất sinh thiên tài triết học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p cit 28/06/2015 142 1

 • Ebook Schopenhauer nhà giáo dục: Phần 1 – Friedrich Nietzsche, Mạnh Tường, Tố Linh (dịch)

  Ebook Schopenhauer nhà giáo dục: Phần 1 – Friedrich Nietzsche, Mạnh Tường, Tố Linh (dịch)

  Phần 1 cuốn sách “Schopenhauer nhà giáo dục” giới thiệu tới người đọc các kiến thức về vấn đề giáo dục, vấn đề ghi lại những biến cố, cách đánh giá một nhà triết học theo các gương mẫu mà học đưa ra. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang theo học các khối ngành Triết học dùng làm tài liệu học và nghiên cứu. Mời...

   85 p cit 28/06/2015 264 1

 • Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về biểu diễn tri thức bằng cách dùng các tập con mờ; lý thuyết khả năng và các biến ngôn ngữ; lập luận xấp xỉ. Với các bạn chuyên ngành Triết học thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo. 

   174 p cit 25/04/2015 248 1

 • Ebook Kinh lễ: Phần 1 - NXB Văn Học

  Ebook Kinh lễ: Phần 1 - NXB Văn Học

  Kinh lễ được coi là một trong tứ thư ngũ kinh của nhà nho, nó có vị trí hết sức quan trọng trong việc tu dưỡng tư tưởng Triết học ảnh hưởng sâu sắc đến các nho sĩ Hán học, trong đó bao gồm cả các nho sĩ Việt Nam xưa kia. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo ebook Kinh lễ: Phần 1 sau đây. 

   118 p cit 25/04/2015 259 1

 • Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 của ebook Logic mờ và ứng dụng giới thiệu tới các bạn những kiến thức về ứng dụng của logic mờ; hệ mờ dựa trên tri thức; điều khiển mờ; cơ sở dữ liệu mờ. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Sách phục vụ cho các bạn chuyên ngành Triết học và những ngành có liên quan. 

   133 p cit 25/04/2015 174 1

 • Ebook Kinh lễ: Phần 2 - NXB Văn Học

  Ebook Kinh lễ: Phần 2 - NXB Văn Học

  Kinh lễ là một trong ngũ Kinh (Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu), đây được xem là một trong những bộ kinh quan trọng của một nho gia, nó đề cập tới mọi lĩnh vực văn hóa từ đời thượng cổ đến thời Tần Hán. Có thể nói cuốn Kinh lễ này là bộ bách khoa toàn thư về văn hóa cổ đại.  Mời các bạn tham khảo phần 2 của cuốn Kinh lễ để nắm bắt...

   271 p cit 25/04/2015 176 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - ĐH Kinh tế

  Chương 1 Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng tìm hiểu chương học này với nội dung kiến thức trình bày sau: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

   8 p cit 24/09/2014 262 2

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu - ĐH Kinh tế

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu - ĐH Kinh tế

  Chương mở đầu Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các nội dung kiến thức sau: Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của việc học tập môn học.

   16 p cit 24/09/2014 244 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số