• Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về biểu diễn tri thức bằng cách dùng các tập con mờ; lý thuyết khả năng và các biến ngôn ngữ; lập luận xấp xỉ. Với các bạn chuyên ngành Triết học thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo. 

   174 p cit 25/04/2015 260 1

 • Ebook Kinh lễ: Phần 1 - NXB Văn Học

  Ebook Kinh lễ: Phần 1 - NXB Văn Học

  Kinh lễ được coi là một trong tứ thư ngũ kinh của nhà nho, nó có vị trí hết sức quan trọng trong việc tu dưỡng tư tưởng Triết học ảnh hưởng sâu sắc đến các nho sĩ Hán học, trong đó bao gồm cả các nho sĩ Việt Nam xưa kia. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo ebook Kinh lễ: Phần 1 sau đây. 

   118 p cit 25/04/2015 274 1

 • Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 của ebook Logic mờ và ứng dụng giới thiệu tới các bạn những kiến thức về ứng dụng của logic mờ; hệ mờ dựa trên tri thức; điều khiển mờ; cơ sở dữ liệu mờ. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Sách phục vụ cho các bạn chuyên ngành Triết học và những ngành có liên quan. 

   133 p cit 25/04/2015 186 1

 • Ebook Kinh lễ: Phần 2 - NXB Văn Học

  Ebook Kinh lễ: Phần 2 - NXB Văn Học

  Kinh lễ là một trong ngũ Kinh (Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu), đây được xem là một trong những bộ kinh quan trọng của một nho gia, nó đề cập tới mọi lĩnh vực văn hóa từ đời thượng cổ đến thời Tần Hán. Có thể nói cuốn Kinh lễ này là bộ bách khoa toàn thư về văn hóa cổ đại.  Mời các bạn tham khảo phần 2 của cuốn Kinh lễ để nắm bắt...

   271 p cit 25/04/2015 190 1

 • Triết học Mác-Lênin: Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Triết học Mác-Lênin: Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Được NXB Chính trị quốc gia do TS. Đào Duy Thanh chủ biên trên cơ sở kế thừa, tiếp tục nâng cao, đổi mới và từng bước cụ thể hóa giáo trình quốc gia Mac – Lê nin. Cuốn sách tuân thủ các nguyên tắc trình bày rõ ràng, logic các nguyên lý triết học cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p cit 24/09/2014 229 2

 • Đại cương Lịch sử Triết học - ThS. Hoàng Ngọc Vĩnh

  Đại cương Lịch sử Triết học - ThS. Hoàng Ngọc Vĩnh

  Đại cương Lịch sử Triết học giới thiệu các đặc điểm cơ bản của Triết học phương Tây qua các thời kì, triết học Trung Quốc cổ đại và triết học Ấn Độ cổ trung đại, cũng như giới thiệu các đặc điểm cơ bản của Lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kì lịch sử. Tài liệu không giới thiệu tất cả các nội dung thuộc về lịch sử...

   74 p cit 05/09/2014 177 1

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương VI - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương VI - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương VI trình bày về chủ nghĩa Tư bản độc quyền và chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước. Nội dung chương này gồm: Chủ nghĩa Tư bản độc quyền, chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước, những biểu hiện mới của CNTB trong giai đoạn hiện nay, thành tựu & xu hướng vận động của CNTB ngày nay.

   29 p cit 16/07/2014 190 1

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương III - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương III - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương III trình bày các nội dung của chủ nghĩa duy vật lịch sử như quan niệm duy vật lịch sử, vai trò của sản xuất vật chất, quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người & vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân.

   109 p cit 16/07/2014 193 1

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương II - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương II - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương II trình bày về phép biện chứng duy vật như sự hình thành & khái niệm về phép biện chứng, vị trí, sự phát triển của phép biện chứng, phương pháp biện chứng và các nội dung khác.

   153 p cit 16/07/2014 204 2

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương IV - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương IV - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương IV trình bày các vấn đề của sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa nhằm giúp sinh viên hiểu và giải thích rõ được các khái niệm, phạm trù của nền sản xuất hàng hóa.

   85 p cit 16/07/2014 199 1

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương V - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương V - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương V trình bày nội dung của học thuyết giá trị thặng dư như sự chuyển hoá của tiền tệ thành tư bản, sản xuất giá trị thặng dư, tiền công trong chủ nghĩa Tư bản, tích luỹ Tư bản chủ nghĩa.

   84 p cit 16/07/2014 255 1

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương mở đầu - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương mở đầu - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương mở đầu trình bày kiến thức nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin như khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin, đối tượng, mục đích, yêu cầu về phương pháp nghiên cứu môn học.

   62 p cit 16/07/2014 226 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số