• Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về biểu diễn tri thức bằng cách dùng các tập con mờ; lý thuyết khả năng và các biến ngôn ngữ; lập luận xấp xỉ. Với các bạn chuyên ngành Triết học thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo. 

   174 p cit 25/04/2015 260 1

 • Ebook Kinh lễ: Phần 1 - NXB Văn Học

  Ebook Kinh lễ: Phần 1 - NXB Văn Học

  Kinh lễ được coi là một trong tứ thư ngũ kinh của nhà nho, nó có vị trí hết sức quan trọng trong việc tu dưỡng tư tưởng Triết học ảnh hưởng sâu sắc đến các nho sĩ Hán học, trong đó bao gồm cả các nho sĩ Việt Nam xưa kia. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo ebook Kinh lễ: Phần 1 sau đây. 

   118 p cit 25/04/2015 275 1

 • Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 của ebook Logic mờ và ứng dụng giới thiệu tới các bạn những kiến thức về ứng dụng của logic mờ; hệ mờ dựa trên tri thức; điều khiển mờ; cơ sở dữ liệu mờ. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Sách phục vụ cho các bạn chuyên ngành Triết học và những ngành có liên quan. 

   133 p cit 25/04/2015 187 1

 • Ebook Kinh lễ: Phần 2 - NXB Văn Học

  Ebook Kinh lễ: Phần 2 - NXB Văn Học

  Kinh lễ là một trong ngũ Kinh (Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu), đây được xem là một trong những bộ kinh quan trọng của một nho gia, nó đề cập tới mọi lĩnh vực văn hóa từ đời thượng cổ đến thời Tần Hán. Có thể nói cuốn Kinh lễ này là bộ bách khoa toàn thư về văn hóa cổ đại.  Mời các bạn tham khảo phần 2 của cuốn Kinh lễ để nắm bắt...

   271 p cit 25/04/2015 191 1

 • Triết học Mác-Lênin: Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Triết học Mác-Lênin: Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Được NXB Chính trị quốc gia do TS. Đào Duy Thanh chủ biên trên cơ sở kế thừa, tiếp tục nâng cao, đổi mới và từng bước cụ thể hóa giáo trình quốc gia Mac – Lê nin. Cuốn sách tuân thủ các nguyên tắc trình bày rõ ràng, logic các nguyên lý triết học cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p cit 24/09/2014 230 2

 • Đại cương Lịch sử Triết học - ThS. Hoàng Ngọc Vĩnh

  Đại cương Lịch sử Triết học - ThS. Hoàng Ngọc Vĩnh

  Đại cương Lịch sử Triết học giới thiệu các đặc điểm cơ bản của Triết học phương Tây qua các thời kì, triết học Trung Quốc cổ đại và triết học Ấn Độ cổ trung đại, cũng như giới thiệu các đặc điểm cơ bản của Lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kì lịch sử. Tài liệu không giới thiệu tất cả các nội dung thuộc về lịch sử...

   74 p cit 05/09/2014 178 1

 • Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Cuốn sách được biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lênin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm, sát yêu cầu của chương trình bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.

   65 p cit 05/03/2014 233 3

 • Học thuyết cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

  Học thuyết cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

  Sau khi nhận thấy rằng chế độ kinh tế là cơ sở trên đó là kiến trúc thượng tầng được xây dựng lên, Mác chú ý đến việc nghiên cứu chế độ kinh tế ấy. Mác dành riên tác phẩm chính của mình là bộ “Tư Bản” để nghiên cứu chế độ kinh tế của xã hội hiện đại, nghĩa là xã hội tư bản chủ nghĩa.

   91 p cit 19/07/2012 216 6

 • Đề cương: Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Đề cương: Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Giúp người học nắm được đối tượng nghiên cứu của CNXHKH, phân biệt đối tượng của CNXHKH với Triết học Mác - Lênin, Kinh tế học chính trị Mác -Lênin, hiểu được chức năng, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH trong công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay.

   202 p cit 19/07/2012 234 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số