• Giáo trình triết học Mác - Lênin

  Giáo trình triết học Mác - Lênin

  ở ấn Độ, thuật ngữ dar'sana (triết học) có nghĩa là chiêm ngưỡng, nhưng mang hàm ý là tri thức dựa trên lý trí, là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người đến với lẽ.

   417 p cit 19/07/2012 308 6

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

  Câu1:Hàng hoá là gì? Phân tích hai thuộc tính của hành hóa và mối quan hệ giữa hai thuộc tính đó với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hành hoá 1. Hàng hoá - hai thuộc tính của hàng hóa a. Khái niệm: hàng hóa là sản phẩm của lao động, thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi, mua bán. - Hàng hóa được phân thành hai loại:...

   29 p cit 19/07/2012 275 8

 • Ebook Kinh lễ: Phần 1 - NXB Văn Học

  Ebook Kinh lễ: Phần 1 - NXB Văn Học

  Kinh lễ được coi là một trong tứ thư ngũ kinh của nhà nho, nó có vị trí hết sức quan trọng trong việc tu dưỡng tư tưởng Triết học ảnh hưởng sâu sắc đến các nho sĩ Hán học, trong đó bao gồm cả các nho sĩ Việt Nam xưa kia. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo ebook Kinh lễ: Phần 1 sau đây. 

   118 p cit 25/04/2015 274 1

 • Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về biểu diễn tri thức bằng cách dùng các tập con mờ; lý thuyết khả năng và các biến ngôn ngữ; lập luận xấp xỉ. Với các bạn chuyên ngành Triết học thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo. 

   174 p cit 25/04/2015 260 1

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương V - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương V - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương V trình bày nội dung của học thuyết giá trị thặng dư như sự chuyển hoá của tiền tệ thành tư bản, sản xuất giá trị thặng dư, tiền công trong chủ nghĩa Tư bản, tích luỹ Tư bản chủ nghĩa.

   84 p cit 16/07/2014 255 1

 • Bài giảng Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay - Đoàn Thị Minh Oanh

  Bài giảng Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay - Đoàn Thị Minh Oanh

  Bài giảng Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay nhằm trình bày về một số quan điểm triết học phi macxit về con người, quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong sự nghiệp cách mạng do ĐCSVN lãnh đạo, vấn đề xây dựng con người VN giai...

   17 p cit 16/07/2014 250 1

 • Đề cương: Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Đề cương: Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Giúp người học nắm được đối tượng nghiên cứu của CNXHKH, phân biệt đối tượng của CNXHKH với Triết học Mác - Lênin, Kinh tế học chính trị Mác -Lênin, hiểu được chức năng, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH trong công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay.

   202 p cit 19/07/2012 234 5

 • Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

  Cuốn sách được biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lênin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm, sát yêu cầu của chương trình bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.

   65 p cit 05/03/2014 233 3

 • Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 4: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 4: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin

  Chương 4: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: Những điều kiện lịch sử của sự ra đời và phát triển của triết học Mác, quá trình hình thành và phát triển của triết học Mác - Lênin.

   18 p cit 16/07/2014 233 1

 • Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 9

  Bài giảng Triết học nâng cao - Chương 9

  Chương 9 Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thuộc bài giảng triết học nâng cao nhằm trình bày về các nội dung chính: giai cấp và đấu tranh giai cấp, giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay.

   25 p cit 16/07/2014 230 1

 • Triết học Mác-Lênin: Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Triết học Mác-Lênin: Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

  Được NXB Chính trị quốc gia do TS. Đào Duy Thanh chủ biên trên cơ sở kế thừa, tiếp tục nâng cao, đổi mới và từng bước cụ thể hóa giáo trình quốc gia Mac – Lê nin. Cuốn sách tuân thủ các nguyên tắc trình bày rõ ràng, logic các nguyên lý triết học cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p cit 24/09/2014 229 2

 • NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC­LÊNIN

  NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC­LÊNIN

  Những năm 80 của thế kỷ XX, tình hình thếgiới và Việt Nam có những biến đổi to lớn, đặc biệt là sự khủng hoảng trầmtrọng của CNXH hiện thực và khủng hoảng kinh tế-xã hội của đất nước. Trong bốicảnh đó, Đại hội VI của Đảng (năm 1986) vẫn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin,với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đã...

   16 p cit 03/01/2013 228 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số