• Bài giảng Internet marketing: Chương 1 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Internet marketing: Chương 1 - ThS. Trần Trí Dũng

  Nội dung trình bày trong chương 1 Tổng quan về internet marketing nằm trong bài giảng Internet marketing nhằm trình bày về tầm quan trọng của internet đối với marketing, phân biệt các thuật ngữ e-marketing, internet marketing & digital marketing, sự khác biệt giữa internet marketing và marketing truyền thống và một số thuật ngữ liên quan đến công nghệ internet.

   70 p cit 29/10/2016 223 1

 • Bài giảng Internet marketing: Chương 2 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Internet marketing: Chương 2 - ThS. Trần Trí Dũng

  Trong chương 2 Môi trường vi mô internet nằm trong bài giảng Internet marketing nhằm trình bày về các yếu tố môi trường internet ảnh hưởng tới chiến lược marketing trực tuyến của một tổ chức, đánh giá mức độ sử dụng internet của đối thủ cạnh tranh, khách hàng & trung gian.

   43 p cit 29/10/2016 121 1

 • Bài giảng Internet marketing: Chương 3 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Internet marketing: Chương 3 - ThS. Trần Trí Dũng

  Mục tiêu chính của chương 3 Môi trường vĩ mô internet nằm trong bài giảng Internet marketing nhằm trình bày về các yếu tố môi trường vĩ mô internet ảnh hưởng tới chiến lược marketing trực tuyến của một tổ chức, vấn đề pháp lý và đạo đức kinh doanh.

   43 p cit 29/10/2016 129 1

 • Bài giảng Internet marketing: Chương 4 - ThS. Trần Trí Dũng

  Bài giảng Internet marketing: Chương 4 - ThS. Trần Trí Dũng

  Nội dung của chương 4 Chiến lược internet marketing nằm trong bài giảng Internet marketing nhằm trình bày về tổng quan chiến lược, chiến lược e-marketing, phân tích tình huống, xác định các mục tiêu, hình thành chiến lược.

   46 p cit 29/10/2016 118 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 1 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 1 - Trần Hồng Hải

  Chương 1 của bài giảng Nguyên lý Marketing trình bày những nội dung tổng quan về Marketing. Các nội dung chính trong chương gồm có: Giới thiệu sự hình thành và phát triển của Marketing, các khái niệm cốt lõi trong Marketing, bản chất của Marketing, vai trò của Marketing đối với các tổ chức và cá nhân, các chức năng cơ bản của Marketing, phân loại Marketing....

   8 p cit 27/09/2016 116 1

 • Trắc nghiệm Marketing - Bộ 03 (Có đáp án)

  Trắc nghiệm Marketing - Bộ 03 (Có đáp án)

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Trắc nghiệm Marketing" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập trắc nghiệm có đáp án về Marketing. Hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

   8 p cit 27/09/2016 163 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 3 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 3 - Trần Hồng Hải

  Chương 3 trình bày những kiến thức về hành vi khách hàng (Customer behaviours). Mục tiêu của chương 3 gồm: Giới thiệu tổng quan về hành vi mua của khách hàng, mục tiêu nghiên cứu hành vi mua của khách hàng, hành vi mua của người tiêu dùng, hành vi mua của khách hàng tổ chức.

   13 p cit 27/09/2016 94 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 7 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 7 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing - Chương 7 trình bày những nội dung về chiến lược định giá (Pricing Strategy). Mục tiêu chương này: Ý nghĩa của giá cả trong marketing, một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho thương hiệu, các phương thức định giá và chiến lược định giá tổng hợp, các chiến lược định giá, quy trình định giá, một số chiến...

   9 p cit 27/09/2016 113 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 9 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 9 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing - Chương 9 trình bày về chiến lược phân phối (Distribution strategy). Các nội dung chính trong chương này gồm có: Vai trò của phân phối trong marketing, khái niệm kênh phân phối, các kênh phân phối phổ biến, các quyết định khi thiết kế kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p cit 27/09/2016 125 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 2 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 2 - Trần Hồng Hải

  Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về phân tích môi trường Marketing của doanh nghiệp. Mục tiêu chương này nhằm giới thiệu tổng quát về môi trường vi mô – vĩ mô, phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường vi mô (môi trường ngành và năng lực cạnh tranh trong ngành).

   7 p cit 27/09/2016 92 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 5 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 5 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing - Chương 5 trình bày về phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu. Mục tiêu chương này gồm có: Lợi ích của phân khúc thị trường, phân tích các biến dùng cho việc phân khúc; đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu; lựa chọn chiến lược thị trường; sự khác biệt giữa sản phẩm và thương...

   8 p cit 27/09/2016 118 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 8 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 8 - Trần Hồng Hải

  Chương 8 nghiên cứu về chiến lược xúc tiến (Promotion Strategy). Chương này giúp người học tìm hiểu những nội dung sau đây: Khái niệm và vai trò của xúc tiến trong marketing; xúc tiến và các công cụ quảng bá thương hiệu (quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng, chào hàng cá nhân, marketing trực tiếp); mô hình truyền tin và ý nghĩa của việc ứng dụng...

   10 p cit 27/09/2016 100 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số