• Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Phổ biến liên kết

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Phổ biến liên kết

  Chương này trang bị cho cho người học những kiến thức về phổ biến liên kết trong SEO. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa, các kỹ thuật xây dựng phổ biến liên kết, những điểm cần lưu ý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p cit 10/08/2016 125 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tập tin “mồ côi”

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Tập tin “mồ côi”

  Tập tin “mồ côi” là tập tin không được liên kết từ bất kỳ trang nào trong toàn bộ website, ví dụ như: Các tập tin hình ảnh, Javascript, CSS,... Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về tập tin “mồ côi” và nguyên nhân tồn tại của tập tin “mồ côi”. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cit 10/08/2016 22 1

 • Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Kỹ thuật & chiến lược xây dựng liên kết

  Bài giảng SEO – Search Engine Optimization: Kỹ thuật & chiến lược xây dựng liên kết

  Chương này trang bị cho người học những kiến thức về kỹ thuật & chiến lược xây dựng liên kết. Các nội dung chính trong bài giảng gồm có: Viết nội dung, liên kết từ những trang thư mục, trao đổi liên kết, bài viết/thông cáo báo chí, câu liên kết, phân phối nội dung lan tỏa.

   14 p cit 10/08/2016 132 1

 • Ebook Quản trị marketing: Phần 1 - Philip Kotler

  Ebook Quản trị marketing: Phần 1 - Philip Kotler

  Ebook Quản trị Marketing: Phần 1 trình bày những hiểu biết về quản lý marketing, phân tích các cơ hộimarketing, nghiên cứu và lựa chọn các thị trường mục tiêu, hoạch định chiến lược marketing.

   485 p cit 29/05/2015 527 4

 • Ebook Quản trị marketing: Phần 2 - Philip Kotler

  Ebook Quản trị marketing: Phần 2 - Philip Kotler

  Ebook Quản trị marketing: Phần 2 trình bày nội dung xây dựng các chương trình marketing; tổ chức, thực hiện và kiểm tra nổ lực marketing. Cuốn sách này đề cập đến tất cả những đề tài mà một người quản trị marketing am hiểu cần phải biết.

   391 p cit 29/05/2015 181 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - Phạm Thị Ngọc Thảo

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - Phạm Thị Ngọc Thảo

  Chương 2 Phân tích cơ hội marketing thuộc bài giảng quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: Hệ thống thông tin marketing, phân tích môi trường marketing, phân tích khách hàng, phân tích cạnh tranh.

   75 p cit 30/03/2015 172 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - Phạm Thị Ngọc Thảo

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - Phạm Thị Ngọc Thảo

  Chương 4 Thiết kế chiến lược marketing thuộc bài giảng quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: Khái niệm chiến lược marketing, chiến lược marketing cạnh tranh, hoạch định chiến lược marketing.

   79 p cit 30/03/2015 183 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - Phạm Thị Ngọc Thảo

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - Phạm Thị Ngọc Thảo

  Chương 3 Chiến lược marketing mục tiêu thuộc bài giảng quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: Các dạng chiến lược thị trường, chiến lược marketing mục tiêu (phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thương hiệu trên thị trường mục tiêu đã lựa chọn).

   74 p cit 30/03/2015 157 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - Phạm Thị Ngọc Thảo

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - Phạm Thị Ngọc Thảo

  CHƯƠNG 1 Tổng quan về marketing và quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: Tổng quan về marketing (marketing là gì?, mục tiêu hoạt động marketing, giai đoạn phát triển, nguyên tắc marketing, nội dung cơ bản của hoạt động marketing), quản trị marketing (khái niệm, sơ đồ quá trình quản trị marketing).

   19 p cit 30/03/2015 174 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - Phạm Thị Ngọc Thảo

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - Phạm Thị Ngọc Thảo

  Chương 6 tổ chức, thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing thuộc bài giảng quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: tổ chức marketing, thực hiện, kiểm tra hoạt động marketing.

   28 p cit 30/03/2015 174 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - Phạm Thị Ngọc Thảo

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - Phạm Thị Ngọc Thảo

  Chương 5 Hoạch định chương trình marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: Sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị. Để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương học mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   219 p cit 30/03/2015 161 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - GV. Hoàng Thị Huệ

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - GV. Hoàng Thị Huệ

  Bài giảng Quản trị Marketing - Chương 3: Phân tích các cơ hội Marketing trình bày hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, phân tích môi trường Marketing, phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi người mua, phân tích thị trường các doanh và hành vi mua sắm của doanh nghiệp, phân tích các ngành và đối thủ cạnh tranh.

   59 p cit 30/03/2015 204 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số