• Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - Lê Cao Thanh

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - Lê Cao Thanh

  Nội dung chương 2: Hệ thống thông tin Marketing thuộc bài giảng Quản trị Marketing trình bày về cấu trúc hệ thống thông tin Marketing, hệ thống ghi chép nội bộ, hệ thống tình báo Marketing, hệ thống nghiên cứu Marketing, hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing. Tài liệu này giúp ích quá trình học tập và giảng dạy.

   24 p cit 30/03/2015 168 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - Lê Cao Thanh

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - Lê Cao Thanh

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu tham khảo cho công việc giảng dạy và học tập. Sau đây là bài giảng Quản trị Marketing chương 4: Lựa chọn thị trường mục tiêu trình bày về đo lường và dự báo nhu cầu, phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu, cách xác định nhu cầu và tiềm năng, quy trình phân khúc thị...

   64 p cit 30/03/2015 192 2

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - Lê Cao Thanh

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - Lê Cao Thanh

  Bài giảng Quản trị Marketing chương 5: Chiến lược Marketing cạnh tranh trang bị cho sinh viên các kiến thức về phân tích đối thủ cạnh tranh, vị thế và chiến lược cạnh tranh, chiến lược của người dẫn đầu thị trường, các chiến lược bảo vệ thị phần, chiến lược người thách thức. Mời các bạn tham khảo.

   92 p cit 30/03/2015 172 2

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 7 - Lê Cao Thanh

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 7 - Lê Cao Thanh

  Bài giảng Quản trị Marketing chương 7: Chiến lược giá trình bày về phương pháp tiếp cận tổng quát về định giá, các chiến lược giá sản phẩm mới, chiến lược giá phức hợp, chiến lược điều khiển giá, những thay đổi về giá. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

   30 p cit 30/03/2015 172 2

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 9 - Lê Cao Thanh

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 9 - Lê Cao Thanh

  Dưới đây là bài giảng Quản trị Marketing chương 9: Chiến lược chiêu thị trình bày các kiến thức về khái quát về xúc tiến hỗn hợp, quảng cáo, khuyến mãi, chào hàng cá nhân, tuyên truyền, quyết định về mục tiêu quảng cáo, cách thức tuyên truyền. Tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy được thuận lợi.

   17 p cit 30/03/2015 210 1

 • Bài giảng Marketing dịch vụ - Th.S Nguyễn Văn Tâm

  Bài giảng Marketing dịch vụ - Th.S Nguyễn Văn Tâm

  Bài giảng Marketing dịch vụ gồm 7 chương, tình bày tổng quan dịch vụ & Marketing dịch vụ; giao tiếp cá nhân dịch vụ & Chất lượng dịch vụ; khách hàng với năng suất & chất lượng dịch vụ; mô hình phát triển dịch vụ; chiến lược phát triển dịch vụ;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   128 p cit 30/03/2015 235 2

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - Lê Cao Thanh

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - Lê Cao Thanh

  Sau đây là nội dung chương 6: Quyết định về sản phẩm và dịch vụ thuộc bài giảng Quản trị Marketing trình bày về việc sao triển SP mới thường thất bại, quy trình phát triển sản phẩm mới thế nào, làm sao để tung SP mới thành công, chiến lược Marketing theo chu kỳ sản phẩm, cấu trúc thương hiệu. Mời các bạn sinh viên và giảng viên tham khảo tài...

   65 p cit 30/03/2015 153 2

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 8 - Lê Cao Thanh

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 8 - Lê Cao Thanh

  Chương 8: Chiến lược phân phối thuộc bài giảng Quản trị Marketing trình bày về bản chất và chức năng của kênh phân phối, các chức năng của kênh Marketing, quyết định kênh phân phối, tổ chức hệ thống bán lẻ mới, tổ chức hệ thống bán sỉ. Mời các bạn tham khảo.

   11 p cit 30/03/2015 172 1

 • Bài giảng Facebook Marketing - Nguyễn Đình Trung

  Bài giảng Facebook Marketing - Nguyễn Đình Trung

  Bài giảng Facebook Marketing được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về: Tổng quan Facebook, ứng dụng tiện ích trên Facebook, ứng dụng Facebook Marketing cho doanh nghiệp và cách theo dõi, đo lường hoạt động Facebook Marketing. Tài liệu phục vụ các bạn chuyên ngành Marketing.

   89 p cit 11/12/2014 223 2

 • Bài giảng So sánh Marketing online và Marketing truyền thống

  Bài giảng So sánh Marketing online và Marketing truyền thống

  Bài giảng "So sánh Marketing Online và Marketing truyền thống" trình bày về ưu điểm của Marketing Online và đưa ra những so sánh giữa Marketing Online và Marketing truyền thống dựa trên những phương diện như: phương thức, không gian, thời gian, phản hồi, khách hàng, chi phí, lưu trữ thông tin.

   25 p cit 11/12/2014 177 5

 • Bài giảng Email Marketing - Nguyễn Đình Trung

  Bài giảng Email Marketing - Nguyễn Đình Trung

  Bài giảng Email Marketing do Nguyễn Đình Trung biên soạn trình bày về: các khái niệm cơ bản, các bước thực hiện chiến dịch Email Marketing, gửi và theo dõi kết quả Email Marketing. Đây là những kiến thức bổ ích mà các bạn chuyên ngành Marketing cần biết.

   52 p cit 11/12/2014 189 2

 • Bài giảng Hoạch định chiến lược marketing

  Bài giảng Hoạch định chiến lược marketing

  Bài giảng Hoạch định chiến lược marketing định nghĩa về tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của tổ chức, trình bày những ví dụ về mục tiêu marketing và các bước lập kế hoạch marketing.

   16 p cit 11/12/2014 253 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số