• Đặc điểm marketing xuất nhập khẩu

  Đặc điểm marketing xuất nhập khẩu

  Đặc điểm marketing xuất nhập khẩu trình bày về marketing và marketing quốc tế, bản chất của marketing quốc tế, thị trường quốc tế, quá trình tiến hành marketing xuất khẩu, nghiên cứu thị trường thế giới, tổng quan một số thị trường chính trên thế giới, phương pháp nghiên cứu thị trường thế giới, chiến lược thâm nhập thị trường thế giới...

   75 p cit 03/04/2014 182 1

 • Giáo trình Marketing thương mại - PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang

  Giáo trình Marketing thương mại - PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang

  Giáo trình Marketing thương mại gồm 8 chương, nội dung trình bày tư tưởng cơ bản của marketing thương mại, cơ hội hấp dẫn và thị trường của doanh nghiệp, nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của doanh nghiệp, nghiên cứu khách hàng và cách mua sắm, giá cả trong chiến lược marketing, địa điểm phân phối hàng hóa trong...

   238 p cit 03/04/2014 243 1

 • Cẩm nang quản trị marketing Tập 5

  Cẩm nang quản trị marketing Tập 5

  Cẩm nang quản trị marketing Tập 5 trình bày nhiều nội dung hữu ích về quản trị marketing như một số hình thức marketing hiệu quả, chiến dịch xúc tiến bán hàng, tìm hiểu chiến lược của tập đoàn, tâm lý khách hàng trong lựa chọn sản phẩm, toàn cảnh về bán phá giá, vai trò của quan hệ quần chúng, văn hóa dịch vụ khách hàng và nhiều vấn đề liên...

   98 p cit 03/04/2014 158 1

 • Giáo trình Marketing quốc tế

  Giáo trình Marketing quốc tế

  Giáo trình Marketing quốc tế cấu trúc gồm 7 chương, trình bày nội dung về marketing và marketing quốc tế, nghiên cứu thị trường thế giới, chiến lược thâm nhập thị trường thế giới, chính sách sản phẩm quốc tế, định giá sản phẩm quốc tế, phương pháp xuất khẩu và hệ thống phân phối hàng hóa, tổ chức các hoạt động marketing quốc tế.

   46 p cit 03/04/2014 180 1

 • Giáo trình marketing căn bản - Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Giáo trình marketing căn bản - Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Giáo trình marketing căn bản gồm 6 chương: Chương 1: Khái quát chung về marketing: Lịch sử hình thành; vai trò; chức năng; phương pháp nghiên cứu marketing, chương 2: Thị trường và nghiên cứu thị trường, chương 3: Chính sách sản phẩm, chương 4: Chính sách giá cả, chương 5: Chính sách phân phối, chương 6: Chính sách xúc tiến hỗn hợp.

   105 p cit 03/04/2014 223 3

 • Cẩm nang quản trị Marketing - Tập 4

  Cẩm nang quản trị Marketing - Tập 4

  Cẩm nang quản trị Marketing - Tập 4 trình bày nhiều nội dung về quản trị marketing như đánh giá và phân tích marketing chuẩn xác như Siemens, những chiêu thức tiếp thị, bán hàng độc đáo, những chiến lược marketing độc nhất vô nhị, những hình thức độc đáo trong kinh doanh, những quy tắc vàng khi thực hiện directmail, những sai lầm của doanh nghiệp nhỏ,...

   103 p cit 03/04/2014 167 1

 • Giáo trình Marketing kỹ nghệ

  Giáo trình Marketing kỹ nghệ

  Giáo trình Marketing kỹ nghệ gồm 5 chương, nội dung trình bày khái quát về Marketing kỹ nghệ, mua sắm trong thị trường công nghiệp, quan hệ khách hàng, phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu, Marketing - mix trong thị trường công nghiệp. Đặc biệt ở cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi ôn tập và thảo luận.

   73 p cit 03/04/2014 177 1

 • Giáo trình lý thuyết Marketing quốc tế

  Giáo trình lý thuyết Marketing quốc tế

  Giáo trình lý thuyết Marketing Quốc tế trình bày tổng quan về thương mại quốc tế, nguồn gốc của Marketing quốc tế, quá trình Marketing quốc tế, quy mô của Marketing quốc tế, thị trường quốc tế và các vấn đề về Marketing cũng như tổng quan về hoạt động kinh doanh thế giới.

   485 p cit 03/04/2014 268 2

 • Marketing chiều sâu - 100 chân lý Marketing giúp bạn thành công - NXB Lao động - Xã hội

  Marketing chiều sâu - 100 chân lý Marketing giúp bạn thành công - NXB Lao động - Xã hội

  Marketing chiều sâu - 100 chân lý Marketing giúp bạn thành công trong phần 1 trình bày về Marketing chiều sâu và Marketing thuyết phục, các chiến thuật Marketing hiệu quả. Phần 2 trình bày về Marketing chiều sâu: Chân lý kiểm nghiệm thực tiễn và lời khuyên thực thi có hiệu quả.

   37 p cit 03/04/2014 145 2

 • Những nguyên lý tiếp thị (Principles of marketing) - Trần Văn Chánh

  Những nguyên lý tiếp thị (Principles of marketing) - Trần Văn Chánh

  Những nguyên lý tiếp thị (Principles of marketing) gồm 12 chương trình bày về tiếp thị trong thế giới đổi thay, hoạch định chiến lược và tiến trình tiếp thị, môi trường tiếp thị, các hệ thống thông tin và điều nghiên tiếp thị, thị trường tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu thụ, thị trường doanh nghiệp và hành vi mua của tổ chức, đo lường...

   100 p cit 03/04/2014 225 6

 • Kỹ năng kinh doanh và marketing cơ bản - Bergeron Emeline, Nguyễn Văn Tương

  Kỹ năng kinh doanh và marketing cơ bản - Bergeron Emeline, Nguyễn Văn Tương

  Cuốn sách Kỹ năng kinh doanh và marketing cơ bản giải đáp cho bạn các bước cần phải thực hiện để thiết lập, điều hành và đánh giá một hoạt động kinh doanh, kể cả việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh rõ ràng và đơn giản bằng các công cụ thực tiễn.

   79 p cit 03/04/2014 137 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số