• Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 5 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 5 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing - Chương 5 trình bày về phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu. Mục tiêu chương này gồm có: Lợi ích của phân khúc thị trường, phân tích các biến dùng cho việc phân khúc; đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu; lựa chọn chiến lược thị trường; sự khác biệt giữa sản phẩm và thương...

   8 p cit 27/09/2016 187 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 8 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 8 - Trần Hồng Hải

  Chương 8 nghiên cứu về chiến lược xúc tiến (Promotion Strategy). Chương này giúp người học tìm hiểu những nội dung sau đây: Khái niệm và vai trò của xúc tiến trong marketing; xúc tiến và các công cụ quảng bá thương hiệu (quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng, chào hàng cá nhân, marketing trực tiếp); mô hình truyền tin và ý nghĩa của việc ứng dụng...

   10 p cit 27/09/2016 145 1

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 6 - Trần Hồng Hải

  Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 6 - Trần Hồng Hải

  Chương 6 trình bày về chiến lược sản phẩm (Product strategy). Chương này cho thấy tầm quan trọng của sản phẩm trong kinh doanh; chiến lược sản phẩm (chiến lược tập hợp sản phẩm, chiến lược dòng sản phẩm và chiến lược cho một sản phẩm cụ thể); chu kỳ sống của sản phẩm và tiến trình phát triển sản phẩm mới. Mời tham khảo.

   10 p cit 27/09/2016 270 1

 • Trắc nghiệm Marketing - Bộ 06

  Trắc nghiệm Marketing - Bộ 06

  Tài liệu "Trắc nghiệm Marketing - Bộ 06" cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập trắc nghiệm về bản chất Marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, hành vi mua của khách hàng, hành vi mua của khách hàng,...

   20 p cit 27/09/2016 284 1

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn: Marketing (Có đáp án)

  Câu hỏi trắc nghiệm môn: Marketing (Có đáp án)

  Cùng tham khảo tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm môn: Marketing" dưới đây để có thêm tài liệu ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

   13 p cit 27/09/2016 400 1

 • Câu hỏi bài tập trắc nghiệm môn: Marketing

  Câu hỏi bài tập trắc nghiệm môn: Marketing

  Câu hỏi bài tập trắc nghiệm môn Marketing cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập trắc nghiệm về bản chất của Marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, hành vi mua của khách hàng,... Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và ôn thi.

   30 p cit 27/09/2016 206 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 5: Phương pháp chọn mẫu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các khái niệm, các vấn đề cần giải quyết đối với một cuộc điều tra mẫu, quy trình chọn mẫu, sai số trong điều tra chọn mẫu, chọn mẫu trực tuyến. Mời các bạn tham khảo.

   60 p cit 27/09/2016 148 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu Marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở của nghiên cứu, thiết lập giả thuyết trong nghiên cứu, nghiên cứu Marketing là một bộ phận của Marketing, nghiên cứu Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p cit 27/09/2016 176 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Các loại phân tích thống kê, kiểm định tương quan, tiến trình phân tích, phân tích Chi-Square, phân tích hồi quy nhị biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p cit 27/09/2016 140 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 4: Thiết kế nghiên cứu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được thế nào là thiết kế nghiên cứu, biết được các loại thiết kế nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p cit 27/09/2016 149 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 7: Phương pháp phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các quy trình: Chuẩn bị dữ liệu, các loại phân tích thống kê, phân tích mô tả, phân tích khác biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p cit 27/09/2016 155 1

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 2: Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu, xác định vấn đề, hình thành đề cương nghiên cứu marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p cit 27/09/2016 216 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số